Miło nam poinformować, że na mocy podpisanej umowy z Międzynarodowym Klasycznym Uniwersytetem im. P. Orlika na Ukrainie, studenci tej uczelni będą mogli studiować w AEH na kierunku finanse i rachunkowość.

Miło nam poinformować, że na mocy podpisanej umowy z Międzynarodowym Klasycznym Uniwersytetem im. P. Orlika na Ukrainie, studenci tej uczelni będą mogli studiować w AEH na kierunku finanse i rachunkowość na obu poziomach studiów na zasadach podwójnego dyplomu.

Cieszymy się bardzo, że nowi studenci zasilą naszą społeczność akademicką!