Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

W związku z dynamicznym rozwojem
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko:
ADIUNKTA
na kierunkach EKONOMICZNYCH (Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość)

Wymagania stawiane wobec Kandydatki/Kandydata:

– stopień naukowy doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości lub pokrewnej;
– doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej na rzecz uczelni;
– wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia;
– dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi z zakresu ekonomii i finansów, w tym w czasopismach z listy JCR;
– komunikatywna znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim (lub gotowość do nabycia takich kompetencji językowych w ciągu 2 lat);
– gotowość do prowadzenia badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny ekonomia i finanse;
– entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy badawczej i dydaktycznej;
– gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2021 roku.

 

Lista wymaganych dokumentów:

– curriculum vitae z opisem doświadczenia dydaktycznego i organizacyjnego;
– wykaz osiągnięć naukowych (monografie, artykuły naukowe, redakcje prac zbiorowych, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, pozyskiwanie grantów, prace rozwojowe i wdrożeniowe, nagrody, wyróżnienia itp.)
– syntetyczny opis (max. 2 str. A4) wizji własnego rozwoju zawodowego w okresie najbliższych 3 lat;
– kopie dyplomów doktorskiego i magisterskiego;
– deklaracja wskazania Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia.

Oferujemy:

– umowę o pracę;
– dobre relacje w zespole i przyjazną atmosferę pracy;
– pracę w nowoczesnym kampusie Uczelni w centrum Warszawy;
– możliwość stworzenia własnego zespołu badawczego;
– wsparcie działalności publikacyjnej i prowadzonych badań;
– możliwość sfinansowania kosztów przewodu habilitacyjnego;
– wzrost wynagrodzenia w miarę uzyskiwanych osiągnięć naukowych;
– wsparcie rozwoju zawodowego poprzez udział w organizowanych przez uczelnię szkoleniach;
– wsparcie aktywności lub pomysłów wdrożeniowych i komercjalizujących wyniki badań.

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z wraz z informacją o oczekiwanej wysokości wynagrodzenia miesięcznego wyrażonego w kwocie netto, na adres: hr@vizja.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2021.

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
„Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie w celu rekrutacji na stanowisko adiunkta na kierunkach ekonomicznych.”