Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Studia dla obcokrajowców na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, cieszą się pełnym uznaniem nie tylko wśród studentów.

Uczelnia AEH uhonorowana pierwszym miejscem w rankingu PERSPEKTYWY 2022, w kategorii Umiędzynarodowienie

Umiędzynarodowienie na trwałe weszło do słownika akademickiego w Polsce kilkanaście lat temu. To pojęcie niezwykle wielowymiarowe. Dla uczelni wyższych internacjonalizacja stała się integralnym elementem, łączącym i przenikającym różne obszary działalności instytucji i płaszczyzny strategii rozwoju.

Z jakiego powodu ten wskaźnik odgrywa tak ważną rolę w Rankingu? Co on bada i dlaczego ma tak dużą wagę, zwłaszcza w przypadku uczelni akademickich?

Wielokulturowość w dobie otwartych granic, do których wszyscy mamy nadzieję wrócić po pandemii. Globalne kariery, które już pozostaną z nami, niezależnie od tego, czy będą rozwijane na miejscu, czy zdalnie. W świecie wielokulturowych zespołów liczy się międzynarodowa wiedza i umiejętności. Co to oznacza w praktyce, poza wiedzą przedmiotową, która jest podstawą udanego rozwoju? Niezwykle ważną rolę odgrywa znajomość języków obcych, a także umiejętność poruszania się w zróżnicowanym środowisku kulturowym. To właśnie te kompetencje pomagamy nabyć naszym studentom, a my postawiliśmy na rozwój internacjonalizacji na każdym etapie działalności.

Na podstawie jakich zasad cudzoziemcy dostają się i studiują na naszej uczelni?

umiędzynarodowienie

umiędzynarodowienie


Obcokrajowiec w rozumieniu prawa polskiego to osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego. Z mocy prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatel polski legitymuje się niezbędnymi polskimi dokumentami. Na przykład jeśli posiadasz jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) i paszport innego państwa lub kilku innych państw. Jako cudzoziemiec masz prawo do podejmowania i odbywania studiów w Polsce. Obcokrajowcy mają również prawo do kształcenia w szkołach doktorskich. Odbywania studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia oraz uczestniczenia w prowadzeniu działalności naukowej lub w realizacji kształcenia.

 

WYBÓR TEMATÓW

Nabór – Studia dla obcokrajowców w Warszawie

Dokumenty – Studia dla obcokrajowców w Warszawie

Stypendia – Studia dla obcokrajowców w Warszawie

Zakwaterowanie – Studia dla obcokrajowców w Warszawie

Wiza – Studia dla obcokrajowców w Warszawie

Przyjazd – Studia dla obcokrajowców w Warszawie

Refundacja – Studia dla obcokrajowców w Warszawie

 

Pytania – Studia dla obcokrajowców w Warszawie

 

Studia dla obcokrajowców w Warszawie – Nabór

 

[góra]

Rekrutacja cudzoziemcówNABÓR

JESIENNY: 15 WRZEŚNIA NABÓR WIOSENNY: 15 LUTEGO

Przyjmujemy kandydatów na wszystkie programy na oba nabory. Nabór jesienny rozpoczyna się zazwyczaj w pierwszy tydzień października, a wiosenny nabór rozpoczyna się w marcu. Terminy składania wniosków są dla tych, którzy będą ubiegać się o wizę. Jeśli kandydat ma ważną wizę lub jest już w Polsce, termin ten go nie dotyczy.  Możesz skontaktować się z biurem rekrutacyjnym: enrollment@vizja.pl

Aplikacja – Studia dla obcokrajowców

1. Wejdź na naszą stronę internetową: www.vizja.pl
2. Wybierz język studiów i postępuj zgodnie z instrukcjami
3. Wybierz kierunek i poziom studiów
4. Wypełnij formularz wstępny
5. Otrzymasz nowe potwierdzenie rejestracji potwierdzenie rejestracji wraz z loginem i hasłem do konta wstępu do extranetu
6. Zaloguj się na swoje konto extranetowe i prześlij wymagane dokumenty
7. Poczekaj na sprawdzenie przez biuro rekrutacyjne dokumentów i kontakt z Tobą
8. Otrzymasz ofertę warunkową list z prośbą o wpłatę czesnego
9. Kiedy Twoja wpłata dotrze do systemu, biuro rekrutacyjne wyśle Ci list akceptacyjny i zaproszenie wizowe.

Grono naszych studentów obcojęzycznych wciąż się powiększa, dlatego nasze studia dla obcokrajowców są wyróżnione na tle innych uczelni w całej Polsce. Łączna liczba studentów obcokrajowców w roku akademickim 2021/2022 to 3,1 tys.

Przenieś swoje studia na AEH – studia dla obcokrajowców Warszawa – Złóż wniosek online 

Studenci, którzy zdecydują się wznowić studia na AEH, zostaną zwolnieni z opłat za wpisowe i otrzymają 10% zniżki na czesne w pierwszym roku ponownego przyjęcia. Zapewniamy również indywidualne podejście do różnic programowych.

Wznowienie studiów na AEH – studia dla obcokrajowców Warszawa – Złóż wniosek online 

Studenci, którzy zdecydują się wznowić studia na AEH będą zwolnieni z opłaty za wpisowe i otrzymają 10% zniżki na czesne w pierwszym roku ponownego przyjęcia. Zapewniamy również indywidualne podejście do różnic programowych.

Dla absolwentów AEH – studia dla obcokrajowców Warszawa – Złóż wniosek online 

Absolwenci AEH i absolwenci AEH Prep School, którzy złożą wniosek w ciągu 30 dni po ukończeniu studiów, otrzymają 20% zniżki na czesne za pierwszy rok i 10% za kolejny rok. Dodatkowo, nie ma opłaty za aplikację. Zniżka jest ważna tylko przez 30 dni po ukończeniu studiów.

 

Dokumenty – Studia dla obcokrajowców w Warszawie

 

[góra]

 

studia WarszawaDOKUMENTY

Następujące dokumenty muszą być dostarczone w systemie zapisów, a oryginały dokumenty należy dostarczyć do biura rekrutacyjnego po przyjeździe.

1. DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ + TRANSKRYPCJA ZAPISÓW

Na przykład: High School Diploma, Senior Secondary Leaving Certificate, High
High School General Certificate, School Certificate, Atestat, National Senior Certificate, dyplomy IB, Cambridge A&As Level lub inne równoważne ważne dyplomy, które pozwalają na dostęp do instytucji szkolnictwa wyższego w kraju.
Dostęp do instytucji szkolnictwa wyższego w kraju, w którym został wydany. Wraz z dyplomem należy dostarczyć dowód ukończonych przedmiotów i ocen w szkole średniej.

2. DYPLOM LICENCJATA + SUPLEMENTY (W PRZYPADKU STUDIÓW MAGISTERSKICH)

studia dla obcokrajowców

Dyplom licencjacki musi być ważny w kraju wydania i daje dostęp do studiów na poziomie magisterskim w kraju wydania.

3. PASZPORT

Proszę przygotować skan lub zdjęcie pierwszej strony paszportu. Jeśli nie masz jeszcze paszportu, możesz złożyć wniosek z dowodem osobistym ważnym w Twoim kraju do czasu otrzymania paszportu.

4. CERTYFIKAT JĘZYKOWY:

Student, który chce studiować w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie w języku angielskim musi zazwyczaj dostarczyć, wraz z innymi dokumentami aplikacyjnymi, certyfikat języka angielskiego (poziom B2 równoważny skali CEFR).

Jako dowód znajomości języka angielskiego akceptowane są następujące certyfikaty:
1. IELTS od 5,5
2. TOEFL internetowy: min. 72 pkt.
3. Cambridge: od First Certificate w języku angielskim
4. TOEIC: min. 700 pkt.
5. Potwierdzenie, że język nauczania był w języku angielskim w szkole średniej lub na uczelni
6. Potwierdzenie ukończenia na poziomie B2 uniwersyteckiego kursu przygotowawczego z języka angielskiego

Wnioskodawcy z krajów, w których angielski jest językiem urzędowym lub ojczystym, nie są zobowiązani do przedstawienia dowodu znajomości języka angielskiego w ramach swojej aplikacji.

Certyfikaty na poziomie B1 są przyjmowane do rozpoczęcia studiów warunkowo. Studenci muszą przystąpić do egzaminu biegłości językowej organizowanego przez AEH w trakcie roku
studiów.

Jeśli nie posiadasz certyfikatu językowego, a znasz język angielski na poziomie co najmniej B1.

Zapoznaj się i podpisz warunki polityki językowej AEH w systemie rekrutacyjnym.

Może być wymagana dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna on-line.

Prosimy pamiętać, że test językowy AEH może dodatkowo kosztować.

5. LISTY MOTYWACYJNE I REFERENCYJNE ORAZ CV:

Dodatkowo poprosimy kandydata o dodatkowe dokumenty, czyli list motywacyjny i referencyjny oraz CV, jeśli jest to potrzebne dla biura przyjęć.

Stypendia – Studia dla obcokrajowców w Warszawie

 

[góra]

 

 

studia WarszawaStypendia

Tutaj mamy kilka możliwości stypendialnych:

STYPENDIUM REKTORA:

To stypendium może być przyznane dla studentów, którzy uzyskali średnią ocen 4,5 w roku akademickim.

STYPENDIUM SPORTOWE:

To stypendium może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi w rywalizacji na poziomie co najmniej krajowym.
Ponadto chętnie angażujemy naszych uczelnianych sportowców w dodatkowe programy wsparcia.

STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:

Studenci, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności mogą otrzymać stypendium.
Kontakt do biura ds. osób niepełnosprawnych:
bos@vizja.pl

 

Zakwaterowanie – Studia dla obcokrajowców w Warszawie

 

[góra]

 

studia WarszawaZakwaterowanie

Znalezienie zakwaterowania jest kluczową kwestią dla międzynarodowych studentów. Nasze biuro zakwaterowania zostało utworzone, aby pomóc naszym studentom w znalezieniu i nawigacji w ich drodze do nowego miejsca.
AEH w Warszawie wita wszystkich międzynarodowych kandydatów z całego świata. Po wypełnieniu aplikacji online, minimum 2 tygodnie przed przyjazdem do Polski, należy skontaktować się z naszym biurem zakwaterowania poprzez e-mail lub WhatsApp i zarezerwować swoje miejsce.

Zdecydowanie zalecamy zarezerwowanie zakwaterowania przed spotkaniem wizowym, ponieważ zwiększa szanse na pomyślne otrzymanie wizy.

Wiza – Studia dla obcokrajowców w Warszawie

 

[góra]

 

 

studia WarszawaWiza

Polska jest krajem europejskim znajdującym się w strefie shengen. Kandydaci, którzy potrzebują wizy, aby wjechać do strefy shengen muszą ubiegać się o wizę w najbliższym polskim konsulacie.
Aby zaoszczędzić czas i zapewnić sobie terminowe przybycie na uczelnię, zdecydowanie zalecamy złożenie wniosku o wizę w polskiej ambasadzie zaraz po otrzymaniu akceptacji.

Aby znaleźć najbliższą polską ambasadę, proszę zajrzeć na stronę:
www.msz.gov.pl/en/travel_to_poland/polands_missions_abroad/polish_missions_abroad
Można też złożyć wniosek online przez:
secure.e-konsulat.gov.pl

Zdecydowanie zalecamy zarezerwowanie zakwaterowania przed spotkaniem wizowym, ponieważ.
Zwiększa to Państwa szanse na pomyślne otrzymanie wizy.
WWW.ASM.VIZJA.PL

ASM@VIZJA.PL +48 606 547 616

 

Przyjazd – Studia dla obcokrajowców w Warszawie

 

[góra]

 

studia WarszawaPrzyjazd

Po przyjęciu na studia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie i otrzymaniu wizy studenckiej.

Zanim to nastąpi, proszę poczynić pewne przygotowania:

1. Upewnij się, że zarezerwowałeś swoje zakwaterowanie, jeśli tego potrzebujesz.

2. Odbiór z lotniska:

Możesz zarezerwować usługę odbioru z lotniska za pomocą swojego Admission Extranet. Proszę wypełnić kwestionariusz, a my skontaktujemy się z Tobą wkrótce. Polecamy również kontakt z welcomeoffice.vizja.pl, gdzie można znaleźć przydatne informacje o Polsce, Warszawie i o tym, jak się zadomowić w nowym kraju. Przede wszystkim proszę pamiętać, że odbiór z lotniska musi być zarezerwowany co najmniej 1 tydzień przed przyjazdem.

3. Złożenie dokumentów w biurze rekrutacyjnym UEHS.

Czekamy na Twój przyjazd i cieszymy się, że dołączysz do naszej społeczności akademickiej.

Prosimy pamiętać o zabraniu ze sobą oryginalnych dokumentów:
Twoje dokumenty edukacyjne.
Paszport z ważną wizą
Polisę ubezpieczeniową
Twój certyfikat znajomości języka (jeśli go posiadasz)
Twój list motywacyjny (może być kopia)

Po sprawdzeniu dokumentów i podpisaniu umowy, ORYGINAŁ dokumentów zostanie Ci oddany.

4. Procedura uznania dyplomu.

Aby zakończyć aplikację i zostać studentem, Twój dyplom musi być uznany w Polsce. Istnieją dwie kategorie zagranicznych dokumentów kwalifikacyjnych ukończenia szkoły uznawanych w Polsce.

A. DOKUMENTY UZNAWANE BEZ DODATKOWYCH PROCEDUR (AUTOMATYCZNE
UZNANIE)

Dokumenty wydane w krajach

Unii Europejskiej
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
OECD

Dyplomy

IB (International Baccalaureate)
Dyplomy EB (European Baccalaureate)
Dokumenty wydane w krajach, z którymi Polska ma podpisaną umowę bilateralną, w których obowiązuje automatyczne uznawanie, są wymienione poniżej:

Australia, Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Chiny, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Korea Południowa, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

B. DOKUMENTY UZNAWANE PRZEZ REGIONALNE WŁADZE OŚWIATOWE:

Wszystkie dokumenty, które nie są uznawane automatycznie, podlegają procedurze uznawania przez Wojewódzkich Kuratorów Oświaty. Można to zrobić po przyjeździe do Polski, do końca pierwszego semestru studiów. W celu ubiegania się o uznanie dyplomu należy pamiętać o przyniesieniu apostille swoich dokumentów, jeśli apostille nie obowiązuje w Twoim kraju to musisz zalegalizować dyplomy i transkrypcje w ministerstwie edukacji w Twoim kraju, a także w polskim konsulacie, w którym ubiegasz się o wizę.

5. Tłumaczenie dokumentów.

Jeśli dokument jest w języku angielskim, polskim, rosyjskim, ukraińskim, tureckim, azerbejdżańskim to nie musi być tłumaczony. Jeśli nie, proszę przedstawić angielskie lub polskie tłumaczenie przysięgłe swoich dokumentów.

 

Refundacja – Studia dla obcokrajowców w Warszawie

 

[góra]

 

studia WarszawaRefundacja

Przede wszystkim w przypadku odmowy wydania wizy lub w przypadku uzasadnionych i udokumentowanych problemów życiowych, które uniemożliwiają rozpoczęcie studiów, uczelnia zwróci Ci czesne na podstawie polityki refundacji.

W celu ubiegania się o refundację można skontaktować się z biurem, czyli: refund@vizja.pl

*Proszę pamiętać, że opłata za aplikację jest bezzwrotna.

Studia dla obcokrajowców w Warszawie – Pytania

 

[góra]

Najczęściej zadawane pytania – Studia dla obcokrajowców
Co jeśli?

Twoje spotkanie wizowe jest opóźnione i termin ten przypada po rozpoczęciu zajęć:

Uczelnia AEH może przedłużyć termin przyjazdu do 5 tygodni po rozpoczęciu zajęć. Proszę poinformować biuro rekrutacyjne o terminie spotkania wizowego wysyłając e-mail do biura, czyli na adres:
enrollment@vizja.pl *Prosimy o wpisanie „Late arrival” w temacie.

Nie udało się Państwu załatwić procesu wizowego na czas, ale chcieliby Państwo aplikować na kolejny nabór:

W takim przypadku biuro przyjęć może przenieść twoją aplikację do procesu następnego naboru. Wymaga to potwierdzenia statusu wizowego i można to zrobić, przesyłając nam wideo z paszportu wszystkie strony odwrócone jeden po drugim. Czyli możesz zrobić wideo za pomocą telefonu komórkowego. Uniwersytet może przenieść Twoje płatności za czesne na kolejny bilans poboru, jednak możesz zostać poproszony o uzupełnienie płatności, jeśli czesne wzrosło w międzyczasie. Dodatkowo wymagana jest petycja. Więcej informacji: enrollment@vizja.pl

Nie otrzymałeś slotu na spotkanie wizowe i chcesz anulować swoją aplikację:

W takim przypadku zwrócimy Ci czesne, jednak będziemy musieli potwierdzić Twój status wizowy z dwóch różnych źródeł: bezpośrednio z konsulatu lub od konsultanta ds. rekrutacji poprzez nagranie Twojego paszportu. Prosimy o wysłanie maila na adres, czyli: refund@vizja.pl aby otrzymać szczegółowe instrukcje, jak postępować.

Chcesz przenieść się z innej uczelni:

Jest to możliwe. Zarejestruj się jako student transferowy na stronie rekrutacja.vizja.pl wraz z oficjalnym transkryptem z poprzedniej uczelni. Wyślij swój transkrypt na adres enrollment@vizja.pl i zapytaj, od którego semestru zostaniesz przyjęty.

Jak mogę zostać oficjalnym studentem AEH?

Przede wszystkim po złożeniu oryginalnych dokumentów i podpisaniu umowy studenckiej, staniesz się oficjalnym studentem. Będziesz więc mógł dostać dostęp do systemu SIS, w którym znajdziecie wszystkie informacje dotyczące Waszych studiów i harmonogramu.