Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Studia II stopnia w Warszawie na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej kształcą studentów studiów magisterskich. To przede wszystkim studia stacjonarne, czyli (dzienne), studia niestacjonarne, czyli (zaoczne), oraz studia internetowe, czyli studia w trybie online. Studia magisterskie zapewniają kształcenie w ramach drugiego stopnia naukowego. Czyli studia II stopnia to najczęściej studia magisterskie lub inżynierskie – magisterskie, które dają studentom tytuł magistra. W przeciwieństwie do 5-letnich jednolitych studiów magisterskich, studia licencjackie i magisterskie dają możliwość rozłożenia okresu studiów na dwa etapy. Czyli 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) i 2-letnie uzupełniające studia II stopnia (magisterskie). W ramach studiów II stopnia uczelnia oferuje następujące specjalności, na które serdecznie zapraszamy:

Studia magisterskie II stopnia

 

Magisterskie studia uzupełniające

ADMINISTRACJA
studia magisterskie

Administracja studia II stopnia; 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra
Magisterskie studia uzupełniające

FINANSE I RACHUNKOWOŚ
studia magisterskie

Audyt i controlling – studia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra
Doradztwo podatkowo-finansowe – studia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra
Finanse i handel międzynarodowy – studia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra
Studia magisterskie Finanse menedżerskie – studia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra
Finanse samorządowe – studia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra
Rachunkowość przedsiębiorstw – studia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra
Magisterskie studia uzupełniające

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE
studia magisterskie

Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe – studia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra
Magisterskie studia uzupełniające

INFORMATYKA
studia magisterskie

Studia magisterskie dla inżynierów Informatyka II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł inżyniera magistra
Informatyka II stopnia dla osób nieposiadających tytułu inżyniera – studia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra
Magisterskie studia uzupełniające

NOWE MEDIA I PUBLIC RELATIONS
studia magisterskie

Nowe media studia – II stopnia; 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra
Komunikacja społeczna i PR – studia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra
Magisterskie studia uzupełniające

ZARZĄDZANIE
studia magisterskie

Komunikacja społeczna i public relations – studia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra
Logistyka w przedsiębiorstwie – studia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra
Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem – studia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra
Zarządzanie kapitałem ludzkim i psychologia w zarządzaniu – studia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra
Studia magisterskie Zarządzanie procesami i projektami – studia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra
Zarządzanie w gospodarce cyfrowej – studia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra
Magisterskie studia uzupełniające

PSYCHOLOGIA
studia magisterskie

Neuropsychologia kliniczna – studia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra
Psychologia Biznesu i Przywództwa II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra
Studia magisterskie Psychologia dzieci i młodzieży II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra
Psychologia Kliniczna i Psychoterapia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra
Psychoterapia i Terapia Seksualna II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra
Magisterskie studia uzupełniające

 

Studia II stopnia, czyli studia magisterskie dają tytuł magistra. W zależności od rodzaju specjalizacji np. studia informatyczne dają tytuł inżyniera magistra i są to studia II stopnia. Na podbudowie studiów inżynierskich studia I stopnia można uzupełnić studiami magisterskimi.

Studia magisterskie lub inżynierskie to studia II stopnia. W Warszawie jest mnóstwo szkół wyższych proponujących specjalizacje II stopnia w zakresie różnych kierunków studiów. W uczelni AEH studia II stopnia w Warszawie, stanowią uzupełnienie studiów I stopnia. Można również od razu rozpocząć jednolite studia magisterskie.

Nasz Facebook

Przejdź do treści