Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Instytut Prawa Ochrony Danych Osobowych (IPODO)

Celem działań Instytutu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat prawa ochrony danych oraz propagowanie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie przetwarzania i ochrony danych, poprzez badania, raporty, edukację, doradztwo i współpracę z innymi instytucjami oraz uczestnictwo w procesach tworzenia regulacji prawnych w tej dziedzinie. Instytut tworzy zespół ekspertów, praktyków oraz naukowców mających duży wpływ na powstanie i kształtowanie się systemu ochrony danych w Polsce

Skład Instytutu:

 • Jakub Groszkowski – Prezes Honorowy
 • Monika Krasińska – Dyrektor
 • Adam Sanocki – Zastępca Dyrektora
 • Anna Dudkowska – Sekretarz

Email: ipodo@vizja.pl

Zakres działań:

 • Działania w zakresie edukacji społeczeństwa na temat znaczenia ochrony danych osobowych, w tym organizacja kampanii społecznych, szkoleń, webinariów, seminariów i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym i informacyjnym.
 • Przeprowadzenie badań i analiz rynku dotyczących wykorzystywania danych oraz ocena skuteczności obecnych rozwiązań w zakresie ochrony prywatności.
 • Publikacja raportów i badań na temat trendów i zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych, a także dostarczenie ekspertyz i porad dla mediów, instytucji rządowych, pozarządowych oraz przedsiębiorstw.
 • Współpraca z innymi instytutami i organizacjami zajmującymi się ochroną prywatności oraz udział w inicjatywach międzynarodowych dotyczących ochrony danych.
 • Prowadzenie badań naukowych i opracowywanie publikacji naukowych na temat ochrony danych oraz udział w konferencjach naukowych i branżowych.
 • Organizacja szkoleń i warsztatów na temat ochrony danych.
 • Rozwój i propagowanie standardów i najlepszych praktyk w zakresie ochrony danych, a także udział w procesach tworzenia i wdrażania regulacji prawnych w tym aspekcie.
 • Przeprowadzenie audytów ochrony danych.
 • Doradztwo i pomoc w zakresie opracowania procedur i strategii ochrony danych.
 • Działania na rzecz rozwoju nowych technologii i narzędzi, które zapewniają wysoki poziom ochrony prywatności i danych.

Cele działań:

 • Wzrost świadomości społeczeństwa na temat ochrony prywatności i znaczenia ochrony danych osobowych.
 • Wpływ na tworzenie odpowiedniego poziomu ochrony danych dla konsumentów, przedsiębiorstw i instytucji publicznych.
 • Wsparcie w kształceniu i profesjonalizacji funkcji Inspektora Ochrony Danych.
 • Zwiększenie konkurencyjności polskiego rynku poprzez propagowanie standardów i najlepszych praktyk w zakresie ochrony danych i prywatności.
 • Zapewnienie procesom przetwarzania danych zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, z poszanowaniem zasad etyki i odpowiedzialności.
 • Rozwój nowych technologii, które zapewnią wysoki poziom ochrony prywatności i danych.
 • Dostarczenie wiedzy i dobrych praktyk, które pozwolą przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym na efektywne zarządzanie ryzykiem związanym z przetwarzaniem danych.
 • Popularyzacja wiedzy na temat ochrony danych wśród studentów i badaczy, a także kształcenie specjalistów w zakresie ochrony danych.
 • Wspieranie rozwoju polskiej gospodarki poprzez propagowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu ochrony prywatności i danych.
 • Wsparcie przedsiębiorstw w zarządzaniu procesami w organizacji w oparciu o efektywne wdrożenie zasad ochrony danych, a tym samy budowanie ich pozytywnego wizerunku i wartości marki.
UODO logo
Instytut powstał pod patronatem UODO Urzędu Ochrony Danych Osobowych.