Zapisz sięOdwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Odwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

W dniu 22 października odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 – uroczystość wyjątkowa z uwagi na obchodzony przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie jubileusz 20-lecia istnienia. W auli głównej w tym dniu licznie zgromadzili się przyjaciele naszej Akademii, jej pracownicy, wykładowcy, a przede wszystkim – studenci. Mieliśmy zaszczyt gościć wśród nas tak znamienitych gości jak: prof. Krzysztof Filipiak – Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie, prof. Jarosław Rola – Prorektor ds. Nauki APS, dr Roland Zarzycki – Prorektor ds. Dydaktycznych Collegium Civitas, prof. Waldemar Gontarski – Rektor EWSPiA, Piotr Pokropek – Dyrektor Oddziału BGK, Robert Rafałowski – Wiceburmistrz Dzielnicy Wola, Urszula Kęcik-Staniszewska – Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Wola, dr Ivo Matser – CEEMAN IQA Director, a także członkowie Rady Biznesu AEH oraz najemcy naszego kampusu.

Podczas uroczystości odczytane zostały również listy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka skierowane do społeczności naszej uczelni.

Z ogromnym uznaniem spotkało się niezwykłe przemówienie inauguracyjne Jego Magnificencji Rektora dr. hab. Konrada Janowskiego, które rozpoczęło się od znanych wszystkim słów Martina Lutera Kinga: I have a dream! Jego Magnificencja zdecydował się jednak słowa te nieco sparafrazować i stworzył motyw przewodni swojego przemówienia: I have a vision! Przemówienie Rektora Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie opowiadało o tym, jaka jest jego wizja uczelni:

Mam wizję uczelni, która jest miejscem przyjaznym studentowi. Miejscem, gdzie studentowi pomaga się w zdobywaniu wiedzy, a nie utrudnia.

Mam wizję uczelni, która jest uczelnią równych szans. Uczelnią, gdzie wyrównujemy szanse tych, którzy na starcie mają trudniej.

Mam wizję uczelni, która kształci mądrze. Która naucza tego, co będzie potrzebne w życiu. Mam wizję profesorów, którzy nie tylko siedzą za katedrami w swoich książkach i badaniach, ale potrafią przekazać swoim studentom także praktyczne umiejętności.

Mam wizję uczelni, która jest uczelnią międzynarodową, zapraszającą do siebie ludzi pochodzących z różnych kultur, państw, kontynentów. Ludzi różnych ras, kolorów skóry, różnych wyznań, różnych orientacji. Różnych ludzi, którzy razem, wspólnie dążą do poszukiwania prawdy i zgłębiania wiedzy.

Po przemówieniu prof. Konrada Janowskiego  wręczone zostały akty powołania. Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Llanos-Antczak powołała Międzynarodową Radę Akademicko-Biznesową. Na Przewodniczącego Rady powołany został dr Nurlan Aliyev, na Wiceprzewodniczącego – Arash Ahadzadeh. Z kolei Jego Magnificencja Rektor podczas uroczystości dokonał oficjalnego wręczenia aktu powołania na Dyrektora Szkoły Doktorskiej prof. dr. hab. Jackowi Sobczakowi. Natomiast dr Mariusz Głowacki, ogromnie zaskoczony, odebrał z rąk Jego Magnificencji Nagrodę Rektora za osiągnięcia dydaktyczne.

Podczas ceremoniii odbyły się również promocje doktorskie – Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko dokonał uroczystego wręczenia dyplomów doktorskich wypromowanym doktorom: mgr Angelice Wojtan, ppłk Radosławowi Sałacie, mgr. Patrykowi Guterriezowi.

Następne Rektor wraz z Prorektorem ds. Nauki dr. Marcinem Staniewskim uroczyście wręczyli dyplomy laureatom I edycji Konkursu o Złote Indeksy AEH. Wśród nich znaleźli się: Laura Borowiec, Agata Laskowska, Jakub Nankiewicz oraz Aleksandra Skainowska.

Po akcie immatrykulacji do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego zaproszona została Pani Małgorzata Bieniaszewska – Prezeska MB Pneumatyka, businesswoman, która znalazła się na liście 100 kobiet ForbesWoman 2020. Pani Prezes podczas swojego niezwykłego wykładu przekazała studentom niezwykle wartościowe słowa – że najważniejsze jest to, aby pewnego dnia stanąć przez lustrem i powiedzieć sobie, że jest się z siebie dumnym, nie zapominając przy tym o byciu ludzkim dla ludzi.

Do zabrania głosu został poproszony również Pan dr Ivo Matser – CEEMAN IQA Director. Podczas przemówienia Dyrektor nie tylko pogratulował naszej uczelni uzyskania prestiżowej akredytacji, nie tylko wyraził się ciepło o naszej uczelni, ale również zwrócił się do studentów Akademii, mobilizując i motywując ich do działania. Swoje przemówienie dr Matser zakończył prośbą: Proszę was, żebyście nigdy nie przestawali pytać.

Tegoroczna Inauguracja Roku Akademickiego była niezwykła z uwagi na niezwykły jubileusz, jaki w tym roku obchodzi Akademia – jubileusz 20-lecia istnienia. Właśnie dlatego ta uroczystość wydała się być najlepszym momentem na złożenie podziękowań i gratulacji Marzenie i Krzysztofowi Godlewskim – założycielom naszej uczelni. I właśnie ten ostatni punkt programu był niezwykle wzruszający dla wszystkich, a szczególnie dla tych, którzy od wielu lat związani są z naszą uczelnią. Pracownicy uczelni – Sylwia Jabłońska-Kempny oraz Karol Kowalczyk – w imieniu całej społeczności podziękowali za tych 20 lat i pogratulowali sukcesu, wręczyli pamiątkową statuetkę oraz kolaż zdjęć prezentujący fotografie z całych 20 lat.