Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego
Tytuł projektu:

Masowa migracja ludzi ze wsi do miast

Autor projektu:

Ewelina Kurowska, Martyna Bogusz

Skrócony opis projektu:

Podmiotem, do którego będzie kierowany projekt będą ludzie, którzy pochodzą ze wsi a zamieszkują w mieście. Naszym beneficjentem będą uczniowie, którzy uczęszczają do szkoły średniej. Pod uwagę będziemy brać dwie klasy, jest to razem 64 osoby, a docelową wartością jest 50 osób. Dzięki naszemu projektowi uzmysłowimy im doświadczenia, z którymi spotkał się nasz podmiot. Celem projektu jest przede wszystkim uświadomienie młodego pokolenia czym jest migracja oraz jakie niesie konsekwencje oraz zmniejszenie konsekwencji negatywnych migracji. Z naszego projektu będą wywnioskowane pięć rezultatów, przy czym szesnaście działań. Do projektu zostaną przygotowane niezbędne zgody uczestników projektu np. zgody na powielania swojego wizerunku czy też zgodę na używanie nazwy szkoły oraz zostaną przygotowane potrzebne ankiety.

Przejdź do treści