Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego
Tytuł projektu:

Zmniejszenie zakresu obowiązków i nakładu pracy pracowników poprzez częściowe zautomatyzowanie procesów przepływu danych w związku z rozbudową systemu przepływu danych między Zespołem Kolizji i Roszczeń a innymi zespołami przedsiębiorstwa Herkules Infrastruktura Sp. Z o. o.

Autor projektu:

Piotr Misiuk

Skrócony opis projektu:

Niniejszy projekt ma na celu zmniejszenie ilości zadań nałożonych na pracowników procedurami poprzez przejęcie części czynności przez automatyczny system pozyskiwania danych. Pośrednio zadaniem projektu jest też poprawa efektywności pracy w ramach zadań podstawowych poszczególnych zespołów.

Cel zrealizowany zostanie poprzez utworzenie automatycznego systemu pozyskiwania danych niezbędnych do procedowania roszczeń kierowanych do Inwestora przy jednoczesnej rezygnacji z obowiązku dostarczania takich danych do Zespołu Kolizji i Roszczeń przez pracowników zobowiązanych innych zespołów.

Przejdź do treści