Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Studia licencjackie I stopnia na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie to najczęściej oblegane stopnie naukowe jednej z 16 elitarnych uczelni w Polsce. Przede wszystkim AEH ma reputację uczelni odnoszącej sukcesy na płaszczyźnie edukacyjnej. Wyróżniona przez MEiN, PERSPEKTYWY, THE Impact Ranking. Na rok akademicki 2022 uczelnia AEH uzyskała na każdą dyscyplinę naukową, na jaką starała się o opinię, stopień B+. Studenci otrzymują doskonałe wykształcenie za rozsądną cenę. Wielu chwali program nauczania i udogodnienia uczelni. Oczywiście jest to doskonały wybór, jeśli chodzi o pierwsze kroki w edukacji wyższej, studia licencjackie otwierają drogę do kariery i poszerzają horyzonty. Dlatego najwięcej zainteresowania kandydatów na studia w AEH mają właśnie studia licencjackie lub studia jednolite magisterskie. Na studia magisterskie zwykle zapisują się kandydaci na studia chcący uzupełnić swoją edukację na poziomie II stopnia. Kandydaci na studia mogą również ominąć studia licencjackie i zapisać się od razu na studia jednolite magisterskie 5 letnie studia II stopnia.

 

Zarys historyczny Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

Uczelnia została założona w 2001 roku jako Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. Obecnie Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie kontynuuje kulturę i wartości przekazywane studentom. Akademia oferuje stopnie naukowe oraz programy studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich oraz podyplomowych w zakresie ekonomii, nauk politycznych, psychologii, zarządzania, prawa, finansów i rachunkowości i języków obcych. Jej zaplecze dydaktyczne obejmuje sale wykładowe, laboratoria i czytelnia, z których studenci mogą korzystać w czasie zajęć. Studenci wykorzystują te pomieszczenia do nauki, korepetycji i pracy w grupach. Ponadto na terenie kampusu znajdują się dobrze wyposażone sale sportowe z ścianą wspinaczkową, biura administracyjne, sale konferencyjne, restauracja i biblioteka, z których studenci mogą korzystać, gdy nie są na zajęciach.

Na zajęcia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie uczęszcza około 3000 studentów rocznie. Po wybraniu kierunku, studenci mogą wybierać spośród ponad 20 programów studiów licencjackich, w tym ekonomii, zarządzania, rachunkowości i finansów, marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem.

Kierunki studiów Licencjackich i magisterskich AEH w Warszawie

Administracja studia licencjackie 3 lata (6 semestrów) i studia magisterskie 2 lata (4 semestry)
Bezpieczeństwo i Stosunki Międzynarodowe studia magisterskie 2 lata (4 semestry)
Dietetyka studia licencjackie 3 lata (6 semestrów)
Filologia Angielska studia licencjackie 3 lata (6 semestrów)
Kierunek Filologia Angielska od podstaw studia licencjackie 4 lata (8 semestrów)
Filologia Germańska studia licencjackie 3 lata (6 semestrów)
Kierunek Filologia Germańska od podstaw studia licencjackie 4 lata (8 semestrów)
Finanse i Rachunkowość studia licencjackie 3 lata (6 semestrów) i studia magisterskie 2 lata (4 semestry)
Informatyka studia inżynierskie 4 lata (8 semestrów) i studia magisterskie 1,5 roku (3 semestry) i 2 lata (4 semestry)
Kosmetologia studia licencjackie 3 lata (6 semestrów)
Nowe Media i Public Relations studia licencjackie 2 lata (4 semestry)
Politologia studia licencjackie 3 lata (6 semestrów) i studia magisterskie 2 lata (4 semestry)
Prawo studia magisterskie dla licencjatów i magistrów, czyli 3,5 roku (7 semestrów) i studia jednolite magisterskie czyli 5 lat (10 semestrów)
Fashion Design & Sustainable Fashion Managementstudia licencjackie 3 lata (6 semestrów)
Psychologia studia licencjackie 3 lata (6 semestrów), studia magisterskie 2 lata (4 semestry) i studia magisterskie 3,5 roku (7 semestrów) dla licencjatów i magistrów. Dzięki skondensowanemu harmonogramowi zajęć możesz zdobyć pełne wykształcenie psychologiczne w ciągu zaledwie 7 semestrów.
Zarządzanie studia licencjackie 3 lata (6 semestrów) i studia magisterskie 2 lata (4 semestry)

Studia podyplomowe

Ponadto dostępnych jest kilka programów podyplomowych, w tym kursy Master of Business Administration (MBA), a także międzynarodowe kursy biznesowe prowadzone w języku angielskim. Profesorowie stosują nowoczesne metody nauczania, aby pomóc uczniom skutecznie się uczyć. Obejmuje to oprogramowanie do dostarczania treści kursu do sal lekcyjnych za pośrednictwem systemów projekcyjnych i ekranów LCD. Inne nowoczesne metody obejmują prowadzenie online programów nauczania, aby pomóc w nauce studentów poprzez nagrane wykłady lub transmisje internetowe z na żywo.

Kadra dydaktyczna

Wszystko to sprawia, że nauka jest łatwiejsza dla wszystkich zaangażowanych. Profesorowie w Akademii Ekonomicznej i Humanistycznej w Warszawie inspirują swoich studentów do uczenia się nowych rzeczy przez cały okres ich kariery akademickiej. Co tydzień spotykają się ze swoimi asystentami, aby zaplanować lekcje na dany tydzień. Każda lekcja składa się z trzech części: wprowadzenia do tematu, a następnie analizy i podsumowania, które pomagają studentom rozwijać umiejętności krytycznego myślenia. Każda lekcja kończy się pytaniem lub dyskusją, która skłania studentów do podzielenia się z grupą swoimi przemyśleniami na dany temat. Dzięki temu wszyscy pozostają zaangażowani podczas każdej lekcji. Ostatecznie to zaangażowanie pokazuje, dlaczego tak wielu studentów wyróżnia się na zajęciach na AEH w Warszawie.

Ogólnie rzecz biorąc, wielu uważa, że AEH jest jedną z najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce, wskazuje na to jej elitarność i wysokie standardy doskonalenia akademickiego. Studenci mają kilka możliwości wyboru kierunku studiów, ponieważ mogą specjalizować się w ekonomii lub dziedzinach związanych z zarządzaniem, takich jak zarządzanie przedsiębiorstwem i zarządzanie marketingiem lub finanse i rachunkowość.

Studia licencjackie i magisterskie w liczbach

Kadra w roku akademickim 2021/2022

Liczba profesorów: 21
Stan doktorów habilitowanych: 46
Liczba doktorów: 114
Liczebność magistrów: 79

Nabór studentów w roku akademickim 2021/2022

Liczba kandydatów w roku akademickim 2021/2022 5,7 tys.
Liczebność kandydatów przyjętych w roku akademickim 2021/2022 2,7 tys.
Liczba kandydatów nieprzyjętych w roku akademickim 2021/2022 3 tys.

Studenci w roku akademickim 2021/2022

Łączna liczba studentów krajowych w roku akademickim 2021/2022 3,8 tys.
Łączna liczba studentów obcokrajowców w roku akademickim 2021/2022 3,1 tys.
Relacja liczby studentów w stosunku do kadry w roku akademickim 2021/2022 26:1

Filologia studia licencjackie

Dziedzina filologii studia licencjackie to nauka o języku i językoznawstwie, 3 letnie lub 4 letnie studia I stopnia. Jest to dyscyplina akademicka, która może pomóc w wielu różnych dziedzinach nauki. Studiowanie filologii na studiach licencjackich pomaga zrozumieć potrzeby ludzi w innym środowisku kulturowym. Pomaga również w komunikacji międzykulturowej. Nauka terminologii i gramatyki językowej jest niezbędna dla każdego, kto chce pracować w dziedzinie zależnej od języka. Studenci z dyplomem filologii, na studiach licencjackich, mogą znaleźć pracę jako tłumacze, instruktorzy językowi lub specjaliści ds. zasobów ludzkich. Filologia na studiach licencjackich jest niezbędna dla każdego, kto chce zrozumieć kulturę, w której jest zanurzony. Ma wiele różnych zastosowań, a wiedza o tym otwiera wiele możliwości dla studentów z dyplomem filologicznym. Warto ją realizować, jeśli interesujesz się kulturą lub planujesz kiedyś pracować za granicą.

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia licencjackie

Studia licencjackie Bezpieczeństwo wewnętrzne to dziedzina, która pomaga utrzymać porządek i bezpieczeństwo. Stopień licencjacki bezpieczeństwa pomaga zidentyfikować sytuacje wysokiego ryzyka i pomóc ludziom poruszać się po nich bezpiecznie. Absolwenci programu Bezpieczeństwa wewnętrznego pomagają chronić ludzi, mienie i informacje przed kradzieżą, zniszczeniem lub nieautoryzowanym dostępem. Bezpieczeństwo studia licencjackie, pomaga położyć niezbędne podstawy do kariery w egzekwowaniu prawa lub bezpieczeństwa. Funkcjonariusze bezpieczeństwa często pracują pod przykrywką, więc absolwenci muszą być w stanie dyskretnie wtopić się w tłum. Muszą również być w stanie poradzić sobie z sobą, gdy są zagrożeni lub zaatakowani. Ponadto, bezpieczeństwo wewnętrzne może być bardzo dochodowe, ale może być również bardzo skorumpowane. Ludzie z dyplomem licencjata bezpieczeństwa wewnętrznego mogą łatwo nadużywać swojej władzy, kradnąc lub wyłudzając pieniądze od innych. Istnieje wiele historii o korupcji w policji na całym świecie; te historie bardzo szkodzą wizerunkowi zawodu i są również podjęte przez instytucje edukacyjne.

Dietetyka studia licencjackie

Dietetyka studia licencjackie to dziedzina, która pomaga ludziom z alergiami pokarmowymi, nietolerancjami i innymi chorobami związanymi z żywnością. Wiele osób decyduje się na specjalizację dietetyka studia licencjackie, w dziedzinach takich jak żywienie dzieci lub żywienie sportowe. Inni wybierają specjalizację dietetyka studia licencjackie w obszarach takich jak dietetyka gerontologiczna lub szpitalna. Wiedza dietetyka może być również stosowana w kwestiach niezwiązanych z żywnością, takich jak utrata wagi lub zaprzestanie palenia. Dietetycy mogą pracować w szpitalach, domach opieki, prywatnych praktykach i instytucjach edukacyjnych. Chociaż większość ludzi kojarzy dietetykę z jedzeniem, ważna jest również wiedza o tym, jak prawidłowo odżywiać organizm i leczyć choroby.
Dietetyka studia licencjackie przygotowują ogólnie do zawodu studentów, którzy chcą być specjalistami do spraw żywienia. Jednak, niektórzy dietetycy specjalizują się tak wąsko, że tracą kontakt z innymi zainteresowaniami. Na przykład ktoś, kto specjalizuje się w żywieniu dzieci, może nie być zainteresowany leczeniem dorosłych z problemami zdrowotnymi.