Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Polskie Towarzystwo Psychoseksuologiczne

Prezes Zarządu: Konrad Janowski
KRS: 0000802652

Celami Polskiego Towarzystwa Psychoseksuologicznego są:

  • Pogłębianie wiedzy naukowej z zakresu psychoseksuologii.
  • Upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy z zakresu psychoseksuologii.
  • Wspieranie rozwoju zawodowego psychoseksuologów, psychologów i studentów psychologii pragnących pogłębiać swoją wiedzę i kompetencje zawodowe w zakresie psychoseksuologii.
  • Dbanie o najwyższe standardy kształcenia, wykonywania czynności zawodowych i świadczenia usług w zakresie psychoseksuologii.
  • Współpraca z innymi podmiotami Polskimi i zagranicznymi działającymi na rzecz kształcenia w zakresie psychoseksuologii i rozwoju zawodowego psychoseksuologów.

Zasady przyznania patronatu honorowego

Prośba o patronat powinna trafić do Instytutu Systemu Ochrony Zdrowia Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie nie wcześniej niż 180 dni i nie później niż 30 dni przed inauguracją wydarzenia, które ma zostać objęte patronatem. W trosce o jak najszybsze zawiadomienie Państwa o patronacie, informację prześlemy pocztą elektroniczną. Objęcie przedsięwzięcia patronatem wiąże się z obowiązkiem przedłożenia przez organizatora władze Polskiego Towarzystwa Psychoseksuologicznego, najpóźniej po upływie 30 dni od zakończenia przedsięwzięcia, sprawozdania z jego przebiegu.

Kontakt: ptps@vizja.pl