Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego
projekty studenckie

Projekty Studenckie

Weź udział w konkursie


1. Zrealizuj projekt społeczny
2. Zapoznaj się z regulaminem i dostarcz wszystkie wymagane załączniki
3. Wyślij pracę do 15 lipca 2023 roku
4. Czekaj na wyniki do 10 października 2023 roku.

Kapituła projektów studenckich

Dr hab. Tomasz Kownacki, prof. AEH

Dr hab. Tomasz Kownacki, prof. AEH

Stanowisko

doktor habilitowany nauk społecznych, w zakresie nauk o polityce (2014). Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie (2019-),  Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW (1999 – 2019).  Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1995) oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w Szkole Głównej Handlowej (2008); doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2003). Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (2013-2019) Dziekan kierunku politologia w Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie. Dydaktycznie związany w projektami społecznymi w ramach prowadzonych przedmiotów: fundusze wspólnotowe, programy i fundusze europejskie, metodologia przygotowania projektów europejskich. Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich w obszarze programów i projektów europejskich.

Dr hab. Radosław Wiśniewski, prof. AEH

Dr hab. Radosław Wiśniewski, prof. AEH

Stanowisko

– doktor habilitowany nauk społecznych, w zakresie nauk o ekonomii (2010). Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie (2019-), Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie (1997-2019).  Absolwent Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1997); doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii (1999). Prezes Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Członek Zarządu Stowarzyszenia Gospodarka Przestrzenna, wcześniej Prodziekan i Dziekan Wydziału, Dyrektor Departamentu w Ministerstwie Cyfryzacji, Prezes Głównego Urzędu Miar. Dydaktycznie związany w projektami społecznymi w ramach prowadzonych przedmiotów: matematyka finansowa, zarządzanie projektami, gospodarka nieruchomościami, metodyka przygotowania projektów, inżynieria informacji. Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich w obszarze ekonomii oraz ekonomiki nieruchomości.

Konkursowe materiały do pobrania

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY PROJEKT SPOŁECZNY STUDENTÓW AKADEMII EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNEJ W WARSZAWIE

załącznik konkursowy: OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY I UDZIELENIU LICENCJI nr 1

załącznik konkursowy: OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY I UDZIELENIU LICENCJI nr 2

załącznik konkursowy: OŚWIADCZENIE O PROJEKCIE SPOŁECZNYM