Zapisz sięOdwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Odwiedź nas Dopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego
projekty studenckie

Kapituła projektów studenckich

Dr hab. Tomasz Kownacki, prof. AEH

Dr hab. Tomasz Kownacki, prof. AEH

Stanowisko

doktor habilitowany nauk społecznych, w zakresie nauk o polityce (2014). Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie (2019-),  Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW (1999 – 2019).  Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1995) oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w Szkole Głównej Handlowej (2008); doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2003). Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (2013-2019) Dziekan kierunku politologia w Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie. Dydaktycznie związany w projektami społecznymi w ramach prowadzonych przedmiotów: fundusze wspólnotowe, programy i fundusze europejskie, metodologia przygotowania projektów europejskich. Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich w obszarze programów i projektów europejskich.

Dr hab. Radosław Wiśniewski, prof. AEH

Dr hab. Radosław Wiśniewski, prof. AEH

Stanowisko

– doktor habilitowany nauk społecznych, w zakresie nauk o ekonomii (2010). Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie (2019-), Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie (1997-2019).  Absolwent Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1997); doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii (1999). Prezes Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Członek Zarządu Stowarzyszenia Gospodarka Przestrzenna, wcześniej Prodziekan i Dziekan Wydziału, Dyrektor Departamentu w Ministerstwie Cyfryzacji, Prezes Głównego Urzędu Miar. Dydaktycznie związany w projektami społecznymi w ramach prowadzonych przedmiotów: matematyka finansowa, zarządzanie projektami, gospodarka nieruchomościami, metodyka przygotowania projektów, inżynieria informacji. Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich w obszarze ekonomii oraz ekonomiki nieruchomości.