Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Wyniki ewaluacji MEiN – AEH uzyskała pełnię praw akademickich w 4 dyscyplinach naukowych!Wykaz_kategorii_naukowych_2022

Mamy ogromną przyjemność poinformować całą naszą społeczność akademicką, iż w wyniku przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 wszystkie dyscypliny, w których Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie prowadziła działalność badawczą, osiągnęły wysoką kategorię naukową B+.
Podstawą przeprowadzonej ewaluacji były osiągnięcia naukowe wszystkich pracowników badawczo-dydaktycznych uczelni. Pod uwagę były brane również efekty finansowe prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych. Ponadto uwzględniono wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.
Dzięki otrzymaniu tak wysokich kategorii naukowych, uczelnia uzyskała pełnię praw akademickich, w szczególności prawo do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk społecznych w czterech dyscyplinach:
– ekonomia i finanse,
– nauki prawne,
– nauki o polityce i administracji,
– psychologia.

Bardzo cieszymy się z dotychczasowych osiągnięć, ale nie osiadamy na laurach! Przed nami kolejne wyzwania!

Wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021