Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego
Tytuł projektu:

Onboarding jako inwestycja firmy

Autor projektu:

Rajmund Rojek

Skrócony opis projektu:

Celem projektu jest reorganizację całego procesu onboardingowego. Głównym założeniem projektu jest stworzenie i wdrożenie pełnego planu szkoleniowego. Do przygotowania i wdrożenia projektu zostanie oddelegowana osoba, która będzie prowadzić funkcje lidera, i która będzie pilnowała oraz weryfikowała poprawność tworzenia dokumentacji szkoleniowej. Projekt będzie mieć na celu wdrożenie nowych materiałów szkoleniowych, które będą dedykowane do danego zakresu wiedzy (szkolenie sprzedażowe, produktowe). Również zostanie utworzony dysk sieciowy, w którym będą znajdowały się wszystkie materiały dotyczące szkoleń i rozwoju beneficjenta. Aktualne miejsce, w którym dostępne są materiały potrzebuje przebudowy.
Kolejny etap projektu, obejmie wytypowanie lidera, który będzie koordynować oraz pilnować proces szkolenia. W razie problemów będzie reagować. Specjaliści zostaną oddelegowani do części szkoleń, które przydzieli im lider. Dodatkowo specjaliści będą budować materiały szkoleniowe. Obecna sytuacja w organizacji wymaga oddelegowania odpowiedniego pracownika, który będzie koordynować proces szkoleniowy. Będzie obserwować rozwój beneficjenta, zdawać raport z przeprowadzonego procesu onboardingowego.
Proces onboardingowy będzie analizowany pod kątem osiąganej wiedzy, aktywności beneficjenta oraz wypracowanych wyników sprzedaży. Pracownik po przejściu trzech etapów (etap wdrożeniowy, etap ograniczonej decyzyjności, etap pełnej decyzyjności) otrzyma stanowisko specjalisty. Beneficjent uzyska także specjalizację (specjalizacje w branży firmy: specjalista ds. produktów: drukarki, terminale mobilne, czytniki kodów), w której będzie ekspertem. Dzięki temu będzie mógł samodzielnie szkolić nowych beneficjentów.