Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego
Tytuł projektu:

Spacery wsparcia społecznego

Autor projektu:

Dominika Biniek ,Karolina Nowalińska

Skrócony opis projektu:

Projekt skierowany jest do osób samotnych lub osamotnionych na terenie Osiedle Santorini. Ze względu na fakt, że izolacja spowodowana epidemiom COVID-19 wzmacnia problem samotności wśród osób starszych i seniorów w celu minimalizacji tego negatywnego zjawiska. Wolontariusze będą mieli za zadanie wesprzeć osoby te rozmową i poświęconym dla nich czasem, podczas wspólnych spacerów. Dzięki rozmowie i aktywności fizycznej, jaką jest spacer osoby samotne nie tylko będą w stanie poprawić swój stan psychiczny dzieląc się problemami i zmartwieniami z wolontariuszami, ale również zadbać o kondycje fizyczną, która podlega ograniczeniom w okresie zimowym. Dodatkowym elementem, nad którym pracować będą beneficjenci to umiejętne zarządzanie czasem wolnym (planowanie własnych działań i realizowanie własnych postanowień). Czynności podejmowane w ramach projektu mają mieć wymiar praktyczny i holistycznie wpływać na dobrostan wybranej grupy beneficjentów.