Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Job description: the position involves managing the promotion of two scientific journals published by the University of Economics and Human Sciences in Warsaw: Advances in Cognitive Psychology and Contemporary Economics.

Responsibilities will include:
– Managing the journals’ social media accounts: Twitter, Mastodon, etc.
– Publishing promotional content related to new publications, special issues, etc.
– Promoting the journals in science-related contexts: newsletters, mailing lists, portals for scientists (e.g. Researchgate, LinkedIn, Publons).
– Contact with organizers of scientific conferences for promotional purposes.
– Preparing and managing an internal newsletter for the editorial board and reviewers.

Requirements:
– Fluency in English.
– Knowledge of current social media trends and practices.
– Knowledge of scientific, academic, and publishing contexts.
– Optional/recommended: knowledge of the procedures of scientific journals.

The position will involve remote/online work outside of the University building. Expected workload is approximately 5-6 hours per week.

Applicants are asked to submit their CV and a motivational letter (in English) describing their experience with the aforementioned topics and tasks, and a link to their LinkedIn profile. Please send the applications to p.kalowski@vizja.pl until 06.03.2023.

 

Ogłoszenie/zamówienie publiczne: praca na stanowisku specjalisty ds. promocji dla czasopism naukowych AEH.

Opis zadania: stanowisko obejmuje zarządzanie promocją dwóch czasopism naukowych wydawanych przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie: Advances in Cognitive Psychology i Contemporary Economics. Do obowiązków w ramach promocji będzie należało m. in.:

  • Zarządzanie kontami czasopism na mediach społecznościowych: Twitter, Mastodon, itp.
  • Publikowanie treści promocyjnych związanych z nowymi publikacjami, numerami specjalnymi itp.
  • Promowanie czasopism w kontekstach związanych z działalnością naukową: newsletterach, listach mailingowych, portalach przeznaczonych dla naukowców (np. Researchgate, LinkedIn, Publons).
  • Kontakt z organizatorami konferencji naukowych w celach promocyjnych.
  • Przygotowywanie i zarządzanie wewnętrznym newsletterem dla redakcji i recenzentów.

Wymagania:

  • Biegła znajomość języka angielskiego.
  • Znajomość obecnych realiów mediów społecznościowych.
  • Znajomość kontekstów naukowych, akademickich i publikacyjnych.
  • Opcjonalnie/mile widziane: znajomość procedur działania czasopism naukowych.

Stanowisko obejmuje pracę zdalną poza siedzibą Akademii.

Przewidywany nakład pracy wynosi ok. 5-6 godziny zegarowe tygodniowo.

Kandydatów prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV (w j. angielskim) opisujące doświadczenie w wyżej wymienionych obszarach i obowiązkach oraz link do profilu LinkedIn. Dokumenty proszę przesłać na adres p.kalowski@vizja.pl do dn. 06.03.2023.