Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania to współpraca z Samorządem Studenckim, Akademickim Biurem Karier oraz licznymi kołami naukowymi. Uczelnia posiada również swoją własną elektroniczną platformę komunikacyjną Extranet.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania współpracuje między innymi z samorządem studenckim. Przy WSFiZ działa również Akademickie Biuro Karier instytucja wspierająca ambitnych studentów, stawiających pierwsze kroki na wielu rynkach pracy. Współpraca z wyspecjalizowaną kadrą psychologów, prawników i doradców zawodowych umożliwia zdobycie doświadczenia i podniesienie dotychczasowych kwalifikacji, a tym samym ułatwić start w rozpoczęciu kariery zawodowej. Ponadto na terenie uczelni działają liczne koła naukowe m.in. Koło Naukowe Psychologii Sportów czy Koło Naukowe Psychologii Mediów i Reklamy, zrzeszające studentów różnych kierunków jak psychologia i politologia. Aby ułatwić studentom uczelni funkcjonowanie w wirtualnej przestrzeni, powstał Extranet - strona internetowa uczelni, na którym każdy uczeń WSFiZ posiada swój profil. Dzięki takiemu rozwiązaniu studenci są na bieżąco informowani o ważnych wydarzeniach na uczelni, mogą zapisać się na zajęcia on-line, a także pobrać liczne materiały dydaktyczne i naukowe.