Samorząd Studencki reprezentuje wszystkich studentów WSFiZ. Spełnia rolę mediatora pomiędzy studentami a władzami uczelni, ma także wpływ na bieżące sprawy dotyczące jej rozwoju.

Głównym zadaniem Samorządu jest organizacja życia studenckiego - zarówno tego pozauczelnianego (np. organizacja imprez klubowych, wyjazdów, koncertów, wyjść do kina), jak i naukowego (np. koła naukowe, wykłady otwarte, spotkania z ciekawymi ludźmi z kraju i zagranicy).

W ramach działalności Samorządu, studenci organizują również różnego typu projekty, pomagają sobie nawzajem w zakresie praktyk zawodowych, znalezienia mieszkania, spraw związanych z dokumentami i innych. Szczególnie aktywnie działa projekt "Student dla Studenta", w ramach którego studenci pomagają sobie w nauce języków: polskiego, angielskiego i hiszpańskiego.

Nasi studenci angażują się także w projekty artystyczne i kulturalne. May zespoły muzyczne, organizujemy koncerty, wystawy, wspólne wyjścia do kin i teatrów. Studenci biorą także aktywny udział w organizacji akcji charytatywnych oraz zbiórek darów - jak np. "Szlachetna paczka".

Samorząd pomaga także w organizacji kół naukowych, które powstają sukcesywnie i zrzeszają coraz większą liczbę studentów.

Każdy, kto zaczyna studia, może liczyć na opiekę starszych kolegów z Samorządu. Organizujemy wycieczki po uczelni oraz po Warszawie, zapraszamy na spotkania informacyjne i towarzyskie, pomagamy odnaleźć się w nowym otoczeniu, oraz wejść aktywnie w życie studenckie.

Dołącz do Samorządu!

Samorząd Studencki to miejsce, w którym będziesz uczestniczył w życiu studenckim, a także zdobędziesz wartościowe umiejętności i doświadczenie, które są przydatne na rynku pracy. Jeśli chcesz rozwijać swoje pasje i dzielić się nimi z innymi studentami, jeśli chcesz być jednym z warszawskich studentów – dołącz do nas i ciesz się życiem studenckim!