Zarządzanie w administracji publicznej

Rodzaj studiów:STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Kierunek studiów:Zarządzanie
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 3-letnie

Administracja publiczna otrzymuje nowe zadania i obejmuje nowe dziedziny życia gospodarczego. W związku z tym każdego roku zatrudnia wiele tysięcy nowych pracowników.

Zarządzanie w administracji publicznej

Zarządzanie w administracji publicznej

Tematyka studiów

Nowoczesna administracja publiczna potrzebuje dobrze wykształconych pracowników. Organy administracji publicznej, wraz z obsługującymi je urzędami, obejmują niemal wszystkie dziedziny życia gospodarczego, między innymi: handel, rzemiosło, usługi finansowe, budownictwo, transport, funkcjonowanie poczty, ochronę środowiska. Administracja publiczna otrzymuje wciąż nowe zadania. W związku z tym każdego roku umożliwia zatrudnienie wielu tysiącom nowych pracowników. Program nauczania realizowany na specjalności "zarządzanie w administracji publicznej" ma na celu wykształcenie wysoko kwalifikowanych specjalistów zdolnych do profesjonalnego działania w zakresie określonych zadań administracyjnych i zarządzania jednostkami administracji publicznej, wyposażonych w najnowszą wiedzę i jak najwyższe kompetencje, niezbędne do piastowania funkcji administracyjnych.

Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu:

 • administracji rządowej i samorządowej;
 • znajomości zasad zarządzania nowoczesną administracją publiczną;
 • umiejętności poruszania się w strukturach organów administracji publicznej;
 • profesjonalnych praktyk.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • administracja publiczna,
 • jednostki budżetowe,
 • firmy doradcze i konsultingowe,
 • organizacje międzynarodowe.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • gospodarka komunalna
 • negocjacje i mediacje
 • organizacja i metody pracy administracji
 • komunikacja społeczna
 • polityka budżetowa
 • postępowanie administracyjne
 • prawo administracyjne
 • prawo podatkowe
 • psychologia społeczna
 • rachunkowość budżetowa
 • samorząd terytorialny

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  PLN           
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5800 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3190 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 667 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 570 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5700 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3135 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 656 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 561 zł