Zarządzanie w administracji publicznej

Rodzaj studiów:STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Kierunek studiów:Zarządzanie
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 3-letnie

Administracja publiczna otrzymuje nowe zadania i obejmuje nowe dziedziny życia gospodarczego. W związku z tym każdego roku zatrudnia wiele tysięcy nowych pracowników.

Zarządzanie w administracji publicznej

1 000 zł zniżki na czesne i wpisowe!

Osoby, które dokonają zgłoszenia w terminie do 31 stycznia 2019 roku, otrzymają zniżkę w wysokości 1000 zł na wpisowe i czesne. Zobacz inne promocje...

Zarządzanie w administracji publicznej

Tematyka studiów

Nowoczesna administracja publiczna potrzebuje dobrze wykształconych pracowników. Organy administracji publicznej, wraz z obsługującymi je urzędami, obejmują niemal wszystkie dziedziny życia gospodarczego, między innymi: handel, rzemiosło, usługi finansowe, budownictwo, transport, funkcjonowanie poczty, ochronę środowiska. Administracja publiczna otrzymuje wciąż nowe zadania. W związku z tym każdego roku umożliwia zatrudnienie wielu tysiącom nowych pracowników. Program nauczania realizowany na specjalności "zarządzanie w administracji publicznej" ma na celu wykształcenie wysoko kwalifikowanych specjalistów zdolnych do profesjonalnego działania w zakresie określonych zadań administracyjnych i zarządzania jednostkami administracji publicznej, wyposażonych w najnowszą wiedzę i jak najwyższe kompetencje, niezbędne do piastowania funkcji administracyjnych.

Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu:

 • administracji rządowej i samorządowej;
 • znajomości zasad zarządzania nowoczesną administracją publiczną;
 • umiejętności poruszania się w strukturach organów administracji publicznej;
 • profesjonalnych praktyk.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • administracja publiczna,
 • jednostki budżetowe,
 • firmy doradcze i konsultingowe,
 • organizacje międzynarodowe.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • gospodarka komunalna
 • negocjacje i mediacje
 • organizacja i metody pracy administracji
 • komunikacja społeczna
 • polityka budżetowa
 • postępowanie administracyjne
 • prawo administracyjne
 • prawo podatkowe
 • psychologia społeczna
 • rachunkowość budżetowa
 • samorząd terytorialny

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  bez promocji w promocji
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł 0 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4600 zł 1 x 4100 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2530 zł 2 x 2280 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 530 zł 10 x 480 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 460 zł 12 x 418 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4400 zł 1 x 3900 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2420 zł 2 x 2170 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 510 zł 10 x 460 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 440 zł 12 x 398 zł