Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Politologia studia – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Studia politologia – Co to za kierunek studiów?

Politologia to nauka humanistyczna  ma charakter interdyscyplinarny, a studia są związane z filozofią, socjologią, psychologią i prawem. Politologianauki politycznenauki o politycenauka o polityce.
Nauki społeczne zajmujące się polityką rozumianą jako całokształt działań związanych ze sprawowaniem władzy politycznej. Czyli jej funkcją i rolą w życiu społecznym, teorią jej organizacji, funkcjami i charakterem państwa oraz międzynarodowych organizacji politycznych.

Nauki polityczne to zróżnicowana dziedzina nauki, która wykorzystuje narzędzia wielu dyscyplin humanistycznych do analizy zagadnień politycznych. W skrócie, jest to interdyscyplinarne badanie tego, jak działają rządy i władza. Chociaż jest to badanie ludzkiego zachowania, politologia ma być dyscypliną naukową poprzez wykorzystanie rygorystycznego rozumowania i dowodów. Dlatego też nauki polityczne są ważnym narzędziem w zrozumieniu ludzkiego zachowania, jak działają władze i organy władzy oraz sprawy międzynarodowe.

STUDIA POLITOLOGII A ETYKA I MORALNOŚĆ

Jednym z najbardziej znaczących wkładów, jakie wniosła politologia, jest włączenie etyki i moralności do badania polityki. Był to ważny krok w rozwoju tej dziedziny, ponieważ świadomie odeszła ona od wcześniejszych praktyk wykorzystywania argumentów moralnych do wpływania na politykę. Zamiast tego założyciele nauk politycznych dążyli do wykorzystania naukowego rozumowania, aby lepiej zrozumieć kwestie polityczne. Dziś politologia jest uważana za naukę, ponieważ wykorzystuje rygorystyczny proces do analizy kwestii politycznych i formułowania uzasadnionych twierdzeń.

Kolejnym istotnym wkładem, jaki wniosły nauki polityczne, jest nacisk na rolę, jaką w polityce odgrywa kontekst. Oznacza to, że politolodzy biorą pod uwagę aktualny kontekst historyczny i sytuacyjny podczas podejmowania decyzji politycznych i analizowania sytuacji politycznych. Musi to być brane pod uwagę, ponieważ sposób, w jaki dana osoba lub grupa ludzi zareaguje na daną sytuację, będzie w dużej mierze zależał od kontekstu. Na przykład niektórzy ludzie mogą być bardziej skłonni do stawiania oporu swoim ciemiężcom i próbować uwolnić swoją grupę od historycznego wzorca ucisku w USA. Jednak inni mogą być do tego bardziej skłonni, jeśli do tej pory ich ciemiężyciele byli wobec nich uczciwi i sprawiedliwi.

STUDIA POLITOLOGII W XXI w

Rola, jaką nauki polityczne odegrały w kształtowaniu sytuacji międzynarodowej w XXI wieku, wynika z ich zdolności do analizowania i przewidywania powiązanych wydarzeń na podstawie rzeczywistych sytuacji, które nie były wcześniej brane pod uwagę. Ponadto nauki polityczne pomogły również wyjaśnić, w jaki sposób pewne wydarzenia i sytuacje były połączone w przeszłości i jak mogą być połączone w przyszłości. Ponieważ nauki polityczne analizują i przewidują wydarzenia, odgrywają ważną rolę w pomaganiu ludziom w podejmowaniu lepszych decyzji i planowaniu przyszłości. Nauki polityczne odegrały ważną rolę w kształtowaniu sposobu, w jaki wielu ludzi postrzega i traktuje sprawy międzynarodowe.

Niektórzy twierdzą, że ponieważ studia politologiczne są dziedziną interdyscyplinarną, nie mogą wysuwać żadnych uzasadnionych twierdzeń na temat polityki samej w sobie. Ponieważ nauki polityczne starają się być dyscypliną naukową, formułują wiele twierdzeń na temat sposobu funkcjonowania polityki. Jednak politologia jest dziedziną międzydyscyplinarną i może stawiać twierdzenia o tym, jak działa polityka, tylko w otoczeniu obejmującym wiele dziedzin. Ludzie, którzy badają politykę w innych dziedzinach, takich jak historia czy filozofia, mogą mieć inny pogląd na to, jak działa polityka, niż ci, którzy badają ją w ramach nauk politycznych.

Sprawdź gdzie możesz odbyć praktyki studenckie politologia Warszawa

POLITOLOGIA STUDIA I i II STOPNIA

Politologia

Kierunek Politologia studia na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

Kierunki studiów

Politologia studia


Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online
Bezpieczeństwo wewnętrzne studia licencjackie
Kierunek Politologia
Specjalizacja Bezpieczeństwo wewnętrzne
Czyli studia I stopnia Czas trwania: 3 lata 

Dziennikarstwo studia licencjackie
Kierunek Politologia
Specjalizacja Dziennikarstwo
Czyli studia I stopnia Czas trwania: 3 lata  

Europeistyka studia licencjackie
Kierunek Politologia
Specjalizacja Europeistyka
Czyli studia I stopnia Czas trwania: 3 lata 

Inżynieria Informacji w Przestrzeni Publicznej studia licencjackie
Kierunek Politologia
Specjalizacja Inżynieria Informacji w Przestrzeni Publicznej
Czyli studia I stopnia Czas trwania: 3 lata  

Komunikacja Społeczna i Public Relations studia licencjackie
Kierunek Politologia
Specjalizacja Komunikacja Społeczna i Public Relations
Czyli studia Studia I stopnia Czas trwania: 3 lata  

Społeczność Smart City studia licencjackie
Kierunek Politologia
Specjalizacja Społeczność Smart City
Czyli studia I stopnia Czas trwania: 3 lata  

Stosunki Międzynarodowe studia licencjackie
Kierunek Politologia
Specjalizacja Stosunki Międzynarodowe
Czyli studia I stopnia Czas trwania: 3 lata  

Dołącz do naszej strony Facebook Zapraszamy!