Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Studia I stopnia w Warszawie, na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej najczęściej rozpoczynają proces kształcenia na studiach. To przede wszystkim studia stacjonarne, czyli (dzienne), studia niestacjonarne, czyli (zaoczne), oraz studia internetowe, czyli studia w trybie online. Studia licencjackie zapewniają kształcenie w ramach pierwszego stopnia naukowego. Czyli studia I stopnia to najczęściej studia licencjackie lub inżynierskie. Z drugiej strony są jeszcze, studia II stopnia to studia magisterskie, które dają studentom tytuł magistra. W przeciwieństwie do 5-letnich jednolitych studiów magisterskich, studia licencjackie i magisterskie dają możliwość rozłożenia okresu studiów na dwa etapy. Czyli 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) i 2-letnie uzupełniające studia II stopnia (magisterskie). W ramach studiów I stopnia uczelnia oferuje następujące specjalności, na które serdecznie zapraszamy:

ADMINISTRACJA studia I stopnia

Administracja I stopnia – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia I stopnia

Finanse publiczne studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online.
Bankowość i ubezpieczenia – studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online.
Handel i finanse międzynarodowe – studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online.
Zarządzanie finansami – studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online

CYBERBEZPIECZEŃSTWO studia I stopnia

Cyberbezpieczeństwo (studia licencjackie) – studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online

INFORMATYKA studia I stopnia inżynierskie

Aplikacje internetowe – studia I stopnia – 4 lata (8 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online.
Cyberbezpieczeństwo (studia inżynierskie) – studia I stopnia – 4 lata (8 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online.
Projektowanie aplikacji mobilnych – studia I stopnia – 4 lata (8 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online.
Sztuczna inteligencja i data science – studia I stopnia – 4 lata (8 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online.
Zarządzanie projektami i user experience – studia I stopnia – 4 lata (8 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online

DIETETYKA studia I stopnia

Dietetyka – studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online

KOSMETOLOGIA studia I stopnia

Kosmetologia – studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online

POLITOLOGIA studia I stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online.
Dziennikarstwo – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online.
Europeistyka – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online.
Komunikacja Społeczna i Public Relations – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online.
Inżynieria Informacji w Przestrzeni Publicznej – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online.
Społeczność Smart City – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online.
Stosunki Międzynarodowe – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online

FASHION DESIGN studia I stopnia

Fashion Design & Sustainable Fashion Management – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online

FILOLOGIA studia I stopnia

Studia I stopnia – Filologia angielska – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online.
Filologia angielska od podstaw – Studia I stopnia – 4 lata (8 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online.
Studia I stopnia – Filologia germańska – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online.
Filologia germańska od podstaw – Studia I stopnia – 4 lata (8 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online

ZARZĄDZANIE studia I stopnia

Gospodarka cyfrowa w biznesie – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów), czyli studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online.
Logistyka międzynarodowa – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów), czyli studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online.
Marketing w przedsiębiorstwie – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów), czyli studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online.
Rachunkowość, audyt i controlling – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów), czyli studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online.
Reklama – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów), czyli studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online.
Studia I stopnia – Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem – 3 lata (6 semestrów), czyli studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online.
Zarządzanie zasobami ludzkimi – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów), czyli studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online

PSYCHOLOGIA studia I stopnia

Studia I stopnia – Psychologia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online.
Psychologia, Neuromarketing – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online

Studia licencjackie lub inżynierskie to studia I stopnia. W Warszawie jest mnóstwo szkół wyższych proponujących specjalizacje w zakresie różnych kierunków studiów. W uczelni AEH studia I stopnia w Warszawie, można uzupełnić studiami II stopnia. Można również od razu rozpocząć jednolite studia magisterskie.

Nasz Facebook

Przejdź do treści