Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Studia licencjackie i magisterskie w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie to przede wszystkim studia stacjonarne, czyli dzienne, studia niestacjonarne, czyli zaoczne oraz studia online. Studia licencjackie i magisterskie studia uzupełniające, zapewniają kształcenie w ramach stopnia naukowego. Czyli np. studia I stopnia to najczęściej studia licencjackie lub inżynierskie. Z drugiej strony, studia II stopnia to studia magisterskie, które dają studentom tytuł magistra. W ramach studiów licencjackich uczelnia prowadzi następujące specjalności, na które serdecznie zapraszamy. W odróżnieniu od 5 letnich studiów jednolitych magisterskich, studia licencjackie i magisterskie dają możliwość rozłożenia nauki na raty. Czyli 3 letnie studia licencjackie i 2 letnie studia magisterskie uzupełniające.

Studia licencjackie i magisterskie

Studia licencjackie I stopnia

Standardowo studia I stopnia, czyli studia licencjackie, trwające 3 lata, dają tytuł Licencjata. Inżynierskie studia 4 letnie, dają tytuł inżyniera w zależności od rodzaju specjalizacji. Przykładem są studia informatyczne dają tytuł inżyniera i są to studia I stopnia. Natomiast studia na kierunku filologii standardowo trwa 3 lata. Natomiast filologia od podstaw, w których nauka trwa 4 lata, daje studentom tytuł licencjata.

Studenci wybierają studia licencjackie i magisterskie, kierunki studiów i specjalizacje w ramach kierunku studiów, na naszej stronie jest miejsce, w którym można dopasować specjalizacje pod kątem własnych predyspozycji

studia Warszawa

Wybierz studia w obszarze swoich zainteresowań

 

ADMINISTRACJA studia licencjackie

Administracja I stopnia – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia licencjackie

Finanse publiczne – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online Bankowość i ubezpieczenia – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online Handel i finanse międzynarodowe – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online Zarządzanie finansami – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online

CYBERBEZPIECZEŃSTWO studia licencjackie

Cyberbezpieczeństwo (studia licencjackie) – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online

INFORMATYKA studia inżynierskie

Aplikacje internetowe – Studia I stopnia – 4 lata (8 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online Cyberbezpieczeństwo (studia inżynierskie) – Studia I stopnia – 4 lata (8 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online Projektowanie aplikacji mobilnych – Studia I stopnia – 4 lata (8 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online Sztuczna inteligencja i data science – Studia I stopnia – 4 lata (8 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online Zarządzanie projektami i user experience – Studia I stopnia – 4 lata (8 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online

DIETETYKA studia licencjackie

Dietetyka – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online

KOSMETOLOGIA studia licencjackie

Kosmetologia – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online

POLITOLOGIA studia licencjackie

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online Dziennikarstwo – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online Europeistyka – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online Komunikacja Społeczna i Public Relations – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online Inżynieria Informacji w Przestrzeni Publicznej – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online Społeczność Smart City – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online Stosunki Międzynarodowe – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online

FASHION DESIGN studia licencjackie

Fashion Design & Sustainable Fashion Management – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online

FILOLOGIA studia licencjackie

Studia I stopnia – Filologia angielska – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online Filologia angielska od podstaw – Studia I stopnia – 4 lata (8 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online Studia I stopnia – Filologia germańska – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online Filologia germańska od podstaw – Studia I stopnia – 4 lata (8 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online

ZARZĄDZANIE studia licencjackie

Gospodarka cyfrowa w biznesie – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online Logistyka międzynarodowa – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online Marketing w przedsiębiorstwie – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online Rachunkowość, audyt i controlling – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online Reklama – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online Studia I stopnia – Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online Zarządzanie zasobami ludzkimi – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online

PSYCHOLOGIA studia licencjackie

Studia I stopnia – Psychologia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online Psychologia, Neuromarketing – Studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online

Studia magisterskie II stopnia

Studia II stopnia, czyli studia magisterskie dają tytuł magistra. W zależności od rodzaju specjalizacji np. studia informatyczne dają tytuł inżyniera magistra i są to studia II stopnia. Na podbudowie studiów inżynierskich studia I stopnia można uzupełnić studiami magisterskimi. Magisterskie studia uzupełniające

ADMINISTRACJA studia magisterskie

Administracja studia II stopnia; 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra Magisterskie studia uzupełniające

FINANSE I RACHUNKOWOŚ studia magisterskie

Audyt i controlling – studia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra Doradztwo podatkowo-finansowe – studia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra Finanse i handel międzynarodowy – studia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra Studia magisterskie Finanse menedżerskie – studia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra Finanse samorządowe – studia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra Rachunkowość przedsiębiorstw – studia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra Magisterskie studia uzupełniające

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE studia magisterskie

Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe – studia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra Magisterskie studia uzupełniające

INFORMATYKA studia magisterskie

Studia magisterskie dla inżynierów Informatyka II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł inżyniera magistra Informatyka II stopnia dla osób nieposiadających tytułu inżyniera – studia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra Magisterskie studia uzupełniające

NOWE MEDIA I PUBLIC RELATIONS studia magisterskie

Nowe media studia – II stopnia; 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra Komunikacja społeczna i PR – studia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra Magisterskie studia uzupełniające

ZARZĄDZANIE studia magisterskie

Komunikacja społeczna i public relations – studia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra Logistyka w przedsiębiorstwie – studia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem – studia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra Zarządzanie kapitałem ludzkim i psychologia w zarządzaniu – studia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra Studia magisterskie Zarządzanie procesami i projektami – studia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra Zarządzanie w gospodarce cyfrowej – studia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra Magisterskie studia uzupełniające

PSYCHOLOGIA studia magisterskie

Neuropsychologia kliniczna – studia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra Psychologia Biznesu i Przywództwa II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra Studia magisterskie Psychologia dzieci i młodzieży II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra Psychologia Kliniczna i Psychoterapia II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra Psychoterapia i Terapia Seksualna II stopnia – 2 lata (4 semestry) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra Magisterskie studia uzupełniające

 

Jednolite studia magisterskie

 

PRAWO jednolite studia magisterskie

Prawo – jednolite studia magisterskie – Czas trwania 5 lat (10 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra

PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie

Psychologia Biznesu i Przywództwa – jednolite studia magisterskie – 5 lat (10 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra Specjalizacja Psychologia dzieci i młodzieży – jednolite studia magisterskie –  5 lat (10 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra Psychologia Kliniczna i Psychoterapia – jednolite studia magisterskie –  5 lat (10 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra Specjalizacja Psychologia z przygotowaniem pedagogicznym – jednolite studia magisterskie – 5 lat (10 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra Psychoterapia i Terapia Seksualna – jednolite studia magisterskie – 5 lat (10 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra

Studia jednolite magisterskie dla magistrów i licencjatów

Prawo dla magistrów i licencjatów – jednolite studia magisterskie dla magistrów i licencjatów – Czas trwania 3,5 roku (7 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra

Psychologia dla magistrów i licencjatów – jednolite studia magisterskie dla magistrów i licencjatów – Czas trwania 3,5 roku (7 semestrów) studia stacjonarne, studia niestacjonarne i studia online, czyli tytuł magistra