Psychologia - neuromarketing

Rodzaj studiów:STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Kierunek studiów:Psychologia
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 3-letnie
Psychologia - neuromarketing

Psychologia - neuromarketing

NOWOŚĆ

UNIKALNA OFERTA NA POLSKIM RYNKU EDUKACYJNYM

WYJĄTKOWE KWALIFIKACJE NIEZWYKLE POŻĄDANE WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE

 

Czy wyobrażasz sobie sklepy, w których zamiast sufitu znajduje się ogromny skaner monitorujący aktywność mózgu klienta, by dostarczyć obsłudze informacji o tym, jaki bodziec doprowadzi skutecznie do sfinalizowania transakcji?

Choć opis ten brzmi jak wyjęty z powieści science-fiction, to nie jesteśmy od tej rzeczywistości dalecy. Już dziś technologie biometryczne z powodzeniem wykorzystuje się w badaniu preferencji konsumentów oraz poznawaniu ich rzeczywistych (a nie jedynie deklarowanych) reakcji na dany produkt.

Neuromarketing stanowi jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi praktycznego zastosowania psychologii w usługach komercyjnych. Nie jest to bynajmniej chwilowa moda lub tylko medialna ciekawostka. Zajmują się nim bowiem uczeni i praktycy z czołowych ośrodków akademickich świata, nie wyłączając noblistów. Studenci Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej studiujący na kierunku Psychologia o specjalności Neuromarketing będą mieli wyjątkową możliwość poznania neuropsychologicznego podłoża zachowań konsumenckich oraz nauczą się jak w praktyce stosować zaawansowaną aparaturę wykorzystywaną w badaniach neuromarketingowych, taką jak EEG oraz eye-tracker. Studia oferowane na tym kierunku stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę łączącą nowoczesną wiedzę psychologiczną z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie neurotechnologii i współczesnego marketingu.  Absolwenci tego kierunku Psychologia – Neuromarketing mają szansę stać się wyjątkowo pożądanymi ekspertami na nowo otwierającym się niezwykle rozwojowym rynku neuromarketingu.

 

Kończąc te studia:

- uzyskasz tytuł licencjata z psychologii w specjalności neuromarketing,

- zdobędziesz praktyczne podstawy wiedzy z zakresu prawa, zarządzania i nauk kognitywnych, niezbędne dla funkcjonowania we współczesnym świecie biznesu

- będziesz rozumiał podstawowe psychologiczne mechanizmy rządzące zachowaniem człowieka

- posiądziesz najnowszą wiedzę o neurobiologicznych podstawach zachowań konsumenckich

- będziesz umiał przeanalizować przekazy perswazyjne (np. reklamy, logotypy, opakowania produktów itp.) w aspekcie ich oddziaływania na mózg człowieka i jego decyzje

- będziesz potrafił samodzielnie skonstruować i zastosować narzędzia psychometryczne (np. testy służące do badań zachowań konsumenckich i pomiaru reakcji na przekaz perswazyjny)

- będziesz rozumiał istotę neuromarketingu i znał praktyczne możliwości jego zastosowań

- będziesz umiał zaplanować, przeprowadzić i zinterpretować badanie neuromarketingowe z wykorzystaniem technik EEG

- będziesz umiał zaplanować, przeprowadzić i zinterpretować badanie neuromarketingowe z wykorzystaniem technik eye-trackingu

- będziesz mógł kontynuować edukację na 2-letnich studiach z psychologii aby zdobyć tytuł magistra psychologii lub na innych studiach z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych.

Perspektywy zawodowe:

Ukończenie studiów licencjackich z zakresu psychologii – neuromarketingu pozwoli uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne w takich obszarach jak:

 • nowoczesny marketing
 • sprzedaż
 • badania konsumenckie
 • consulting
 • neurotechniki w biznesie
 • neuronauka w biznesie
 • psychologia wywierania wpływu
 • psychologia reklamy

Zagadnienia omawiane podczas studiów:

 • filozoficzne, prawne i kognitywne aspekty funkcjonowania w nowoczesnym świecie biznesu
 • neurobiologiczne podstawy zachowań i reakcji człowieka
 • mózgowa lokalizacja układów emocjonalnych i poznawczych
 • współczesny marketing i neuromarketing
 • psychologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich
 • psychologia procesów poznawczych i decyzyjnych
 • psychologia przekazu perswazyjnego
 • psychologia ludzkich emocji i motywacji
 • psychometria (tworzenie narzędzi pomiaru psychologicznego)
 • psychologia wpływu społecznego i zachowań grupowych

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  PLN         
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO 500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5900 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3245 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 679 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 580 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5800 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3190 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 667 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 570 zł