Internal System for Ensuring
Quality of Teaching

Structure, aims and actions constituting the Internal System for Ensuring Quality of Teaching

The Internal System for Ensuring Quality of Teaching (ISEQT) is a tool used to implement the strategy of the University of Economics and Human Sciences in Warsaw in terms of providing high-quality education of all types, at all levels, and at all programmes of studies offered by the University. It constitutes a complete and transparent set of consciously planned actions undertaken in all areas of the education process. It is compliant with the adopted objectives and strategy of education. ISEQT provides analyses and conclusions regarding the functioning of particular elements of the teaching process and indicates areas where corrective measures must be undertaken. It is a dynamic system, constantly subject to evaluation and modification, dependant on the requirements resulting from both external and internal conditions.

Internal System for Ensuring Quality of Teaching, May 27th, 2021 [file]

University Council for Quality of Teaching

 • Dr. hab. Prof. AEH Piotr Szczepankowski – President, Vice-rector for Teaching
 • Mgr Rafał Wyszyński – member, Rector’s Representative for Quality of Teaching
 • Mgr Aleksandra Krowicka – member, representative of the administration staff
 • Dr. hab. Prof. AEH Grzegorz Gołębiowski – member, representative of the teaching staff
 • Dr. Giuseppe Leonardi – member, representative of the teaching staff
 • Kacper Kalisz – member, representative of the student body
 • Aleksandra Filczak – member, representative of the student body

Programme Committees for Quality of Teaching

COMPUTER SCIENCE

 • Dr. inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior – Dean
 • Prof. Dr. hab. inż. Marek Cieciura – Dean’s Representative for External Stakeholders
 • Dr. Petro Guchek – member of the teaching staff
 • Mgr Piotr Michalski – member of the teaching staff
 • Mgr inż. Izabela Sikorska – member of the administration staff
 • Artur Janiak – student
 • Yana Sobchuk – student

FINANCE AND ACCOUNTING

 • Dr. hab. Grzegorz Gołębiowski, Prof. AEH – Dean
 • Dr. Barbara Sypniewska – Dean’s Representative for External Stakeholders
 • Dr. hab. Tomasz Kuszewski, Prof. AEH – member of the teaching staff
 • Dr. Aneta Kłopocka – member of the teaching staff
 • Mgr Aleksandra Dąbrowska – member of the administration staff
 • Konrad Kasza – student
 • Żaneta Broczkowska – student

MANAGEMENT

 • Dr. hab. Grzegorz Gołębiowski, Prof. AEH – Dean
 • Dr. Barbara Sypniewska – Dean’s Representative for External Stakeholders
 • Dr. Robert Nowacki – member of the teaching staff
 • Dr. Mariusz Głowacki – member of the teaching staff
 • Mgr Aleksandra Dąbrowska – member of the administration staff
 • Magdalena Falba – student
 • Justyna Halasz – student

PSYCHOLOGY

 • Dr. Giuseppe Leonardi – Dean
 • Mgr Katarzyna Awruk – Dean’s Representative for External Stakeholders
 • Prof. Dr. hab. Mieczysław Plopa – member of the teaching staff
 • Mgr Katarzyna Awruk – member of the teaching staff
 • Mgr Przemysław Rudzki – member of the administration staff
 • Anna Zembrzuska – student
 • Piotr Nowicki – student
 • Ewa Kieliszczyk – student
 • Katarzyna Gutowska-Polińska – student

POLITICAL SCIENCE

 • Dr. hab. Tomasz Kownacki, prof. AEH – Dean
 • Dr. hab. Prof. AEH Małgorzata Niewiadomska-Cudak – Dean’s Representative for External Stakeholders
 • Dr. hab. Anna Wierzchowska, Prof. AEH – member of the teaching staff
 • Dr. hab. Evelina Kristanova, Prof. AEH – member of the teaching staff
 • Dr. Anna Makuch – member of the teaching staff
 • Mgr Marta Iwaniak – member of the administration staff
 • Izabela Daniluk – student
 • Veronika Lasitsa – student
 • Valeriia Marchenko – student

LAW AND ADMINISTRATION

 • Prof. Dr. hab. Małgorzata Szwejkowska – Dean
 • Administration – Dr. hab. Prof. AEH Paweł Sitek – Dean’s Representative for External Stakeholders
 • Law – Dr. hab. Prof. AEH Paweł Sitek – Dean’s Representative for External Stakeholders
 • Mgr Kacper Milkowski – member of the teaching staff
 • Dr. Dawid Stadniczeńko – member of the teaching staff
 • Dr. Dariusz Kała – member of the teaching staff
 • Mgr inż. Izabela Sikorska – member of the administration staff
 • Artem Titarenko – student
 • Natalia Karczewska – student

Planned Teaching hospitality

winter semester 2021/2022
NAME OF THE LECTURE SUBJECT FORM OF CLASSES SCHEDULED CONSULTATION DATE HOSPITALER
dr Dawid Stadniczeńko Prawne regulacje uchodźstwa i migracji konwersatorium 25.10.2021, godz. 8:00-8:30 prof. Małgorzata Szwejkowska
prof. Kazimierz Strzyczkowski Prawo gospodarcze publiczne ćwiczenia 24.11.2021, godz. 8:55-9:20 prof. Małgorzata Szwejkowska
dr Anna Pawlak Klinika Prawa wykład 19.11. 2021, godz. 17:25-17:55 prof. Małgorzata Szwejkowska
dr Dariusz Kała Postępowanie cywilne wykład 19.11.2021, godz. 8:00-8:30 prof. Małgorzata Szwejkowska
dr Żaneta Gwardzińska Prawo administracyjne I wykład 26.10.2021, godz. 12:45-13:15 prof. Małgorzata Szwejkowska
dr Jakub Mrożek Prawo cywilne ćwiczenia 26.10.2021, godz. 13:55-14;25 prof. Małgorzata Szwejkowska
dr Justyna Stadniczeńko Prawo cywilne i rodzinne wykład 19.11.2021, godz. 17:25-17:55 prof. Małgorzata Szwejkowska
prof. Witold Góralski Prawo UE konwersatorium 24.11.2021, godz. 8:55-9:25 prof. Małgorzata Szwejkowska
prof. Stanisław Leszek Stadniczeńko System praw człowieka krajowy i międzynarodowy konwersatorium 26.11.2021, godz. 9:50-10:30 prof. Kazimierz Strzyczkowski
prof. Jacek Sobczak Prawo cywilne wykład 26.11.2021, godz. 12:45-13:15 prof. Kazimierz Strzyczkowski
prof. Małgorzata Szwejkowska Prawo karne wykład 26.11.2021, godz. 10:55-11.25 prof. Kazimierz Strzyczkowski
NAME OF THE LECTURE SUBJECT FORM OF CLASSES SCHEDULED CONSULTATION DATE HOSPITALER
Dr Paulina Krystosiak Public Relations   15.11.2021 Dr hab. prof. AEH Anna Llanos-Antczak
Prof. Monika Golonka Management Concepts   16.11.2021 Dr hab. prof. AEH Konrad Janowski
Mgr Joseph Uwagaba Process management   03.11.2021 Dr hab. prof. AEH Anna Llanos-Antczak
Dr A. Waszkiewicz- Raviv Foundations of Social Communication   24.11.2021 Dr hab. prof. AEH Konrad Janowski
Dr Klaudia Martynowska HRM   09.12.2021 Dr Marcin Staniewski
Dr B. Dancewicz Organizational behavior   29.10.2021 Dr Marcin Staniewski
Dr Zdzisław Rapacki Foreign trade   18.11.2021 Dr hab. prof. AEH Anna Llanos-Antczak
Dr Katarzyna Bareja Accounting standards lub Accounting lub Financial accounting   Do ustalenia Dr hab. prof. AEH Piotr Szczepankowski
NAME OF THE LECTURE SUBJECT FORM OF CLASSES SCHEDULED CONSULTATION DATE HOSPITALER
dr inż. Tomasz Woźniakowski Podstawy programowania laboratoria 8. grudnia
13:55-18:10
dr Feliks Kurp
inż. Yevgeniya Li Podstawy programowania laboratoria 9. grudnia
16:30-18:10
dr Petro Guchek
mgr inż. Marcin Daszuta Projektowanie witryn internetowych laboratoria 12. stycznia
17:25-19:50
dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
dr inż. Wojciech Sulej Grafika
i komunikacja człowiek-komputer
wykład 13. stycznia
15:45-18:10
dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
dr hab. inż. Agnieszka Duraj Bazy danych wykład 6. grudnia
8:00-10:35
dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
dr hab. inż. Wiktor B. Daszczuk Systemy operacyjne wykład 6. grudnia
16:35-19:00
prof. AEH dr hab. Mikołaj Aleksiejuk
mgr inż. Rafał Piątek Systemy operacyjne laboratoria 10. grudnia
13:55-16:30
prof. AEH dr hab. Mikołaj Aleksiejuk
mgr Iwo Herka Inżynieria oprogramowania laboratoria 2. grudnia
8:00-10:35
dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
inż. Arash Ahadzadeh Websites Development laboratoria 21. grudnia
10:55-13:30
dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
dr Ruslana Prus Software Engineering laboratoria 20. grudnia
8:00-10:30
dr Petro Guchek
NAME OF THE LECTURE SUBJECT FORM OF CLASSES SCHEDULED CONSULTATION DATE HOSPITALER
prof. Konrad Janowski Psychologia osób z niepełnosprawnością (VII) ćwiczenia 10.12, 08:00-8.45 prof. R. Kościelak
mgr Katarzyna Kiełb Dydaktyka szczegółowa: diagnozowanie psychologiczne dzieci i młodzieży (Prz. Ped. IX) ćwiczenia 15.01, 08:50-13:25 dr G. Leonardi
prof. Ryszard Kościelak Psychologia osób z niepełnosprawnością (VII) ćwiczenia 26.11, 13:55-16.30 prof. M. Plopa
dr Joachim Kowalski Psychozy (IX) wykład 28.11, 18:15-20:25 prof. R. Stachowski
dr Piotr Litwin Zastosowanie statystyki w psychologii (III) wykład 12.12, 10:40-13:25 prof. R. Stachowski
dr Zbigniew Małysz Technologia informacyjna i media w edukacji (Prz. Ped. VII) wykład 04.12, 08:00-15:15 dr M. Foryś-Nogala
mgr Paula Markowska Dydaktyka szczegółowa: diagnozowanie psychologiczne dzieci i młodzieży (Prz. Ped. IX) ćwiczenia 04.12, 08:50-13:25 dr G. Leonardi
prof. Hanna Przybyła-Basista Poradnictwo małżeńskie i młodzieżowe (IX) wykład 27.11, 09:45-11:25 prof. M. Plopa
dr Marzena Rusanowska Badania neuromarketingowe: techniki eyetracking (Lic V) ćwiczenia 07.01, 13:55-19:00 dr G. Leonardi
dr Piotr Walerjan Badania neuromarketingowe: techniki EEG (Lic V) ćwiczenia 17.12, 13:55-19:00 dr M. Foryś-Nogala
dr Agnieszka Werenowska Podstawy komunikacji społecznej (I) wykład 12.12, 08:00-11:25 prof. R. Stachowski
summer semester 2020/2021
NAME OF THE LECTURE SUBJECT FORM OF CLASSES SCHEDULED CONSULTATION DATE HOSPITALER
Dr hab. Renata Mieńkowska Fundamentals of sociology WYKŁAD 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Anna Wierzchowska
Prof. dr hab. Jacek Wojnicki Współczesne systemy polityczne WYKŁAD 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Tomasz Kownacki
Dr Joanna Kinastowska Marka polityczna w przestrzeni publicznej konwersatorium 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Małgorzata Niewiadomska – Cudak
Prof. dr hab. Jarosław Gryzi Bezpieczeństwo międzynarodowe konwersatorium 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Tomasz Kownacki
Dr Marcin Domagała Contemporary media konwersatorium 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Anna Wierzchowska
Mgr Jan Śpiewak Kontakty z mediami konwersatorium 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Małgorzata Niewiadomska – Cudak
Dr Janusz Bojarski International security organizations konwersatorium 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Anna Wierzchowska
Mgr Olga Rawa – Siarkowska Reagowanie na krytykę konwersatorium 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Małgorzata Niewiadomska – Cudak
dr Glowacki Mariusz Podstawy negocjacji i mediacji wykład 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Evelina Kristanova
dr inż. Werenowska Agnieszka Techniki public relations wykład 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Evelina Kristanova
Prof. dr hab. Strzyczkowski Kazimierz Polityka wspólnotowa wykład 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Anna Wierzchowska
dr hab. Jacek Ziółkowski Podstawy socjologii wykład 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Tomasz Kownacki
Prof. dr hab. Witold Małecki Międzynarodowe organizacje finansowe wykład 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Piotr Solarz
dr Małgorzata Bonikowska International economic relations konwersatorium 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Piotr Solarz
dr Nurlan Aliyev International security konwersatorium 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Piotr Solarz
dr Natalia Wojciechowska Political brand in public space konwersatorium 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Evelina Kristanova
dr Bożena Iwanowska Wstęp do prawoznawstwa ćwiczenia 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Małgorzata Niewiadomska – Cudak
NAME OF THE LECTURE SUBJECT FORM OF CLASSES SCHEDULED CONSULTATION DATE HOSPITALER
Dr Feliks Kurp* Algorytmy i złożoność wykład 15-31.03.2021 dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
Paweł Górczyński Algorytmy i złożoność ćwiczenia 1-30.04.2021 dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
Justyna Papiernik Elements of graphic design wykład 15-31.03.2021 dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
Arash Ahadzadeh* Graphics and Human-Computer Interaction laboratoria 1-30.05.2021 dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
Jacek Kwaśniewski* IT Project Management wykład 15-31.03.2021 dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
Andrzej Kokociński Systemy operacyjne Windows laboratoria 15-30.04.2021 dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
Przemysław Tokarski* Systemy operacyjne (Linux) laboratoria 15-30.04.2021 dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
Łukasz Laszko* Systemy operacyjne (Linux) wykład 15-30.04.2021 dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
Gabriela Miller Projektowanie systemów informatycznych laboratoria 1-30.05.2021 dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
NAME OF THE LECTURE SUBJECT FORM OF CLASSES SCHEDULED CONSULTATION DATE HOSPITALER
mgr Dorota Narojczyk Metody ilościowe – statystyka wykład 15-31.03.2021 dr hab. Tomasz Kuszewski
NAME OF THE LECTURE SUBJECT FORM OF CLASSES SCHEDULED CONSULTATION DATE HOSPITALER
Mgr Awruk Katarzyna Kliniczna diagnoza psychologiczna Ćwiczenia 1-20.04.2021 Dr Giuseppe Leonardi
Dr Bartczak-Szermer Dagmara Neuropsychologia wykład 1-20.04.2021 Dr Giuseppe Leonardi
Prof Bogaczewicz Jarosław Biologiczne podstawy zachowania wykład 1-20.04.2021 Prof. Mieczysław Plopa
Dr Boruc Dagmara Analiza osobowości sprawców i ofiar na tle seksualnym wykład 1-30.05.2021 Dr Joanna Piekarska
Prof. Chojnacka-Szawłowska Gabriela Stres traumatyczny – konsekwencje i terapia Konwersatorium 1-20.04.2021 Prof. Mieczysław Plopa
Mgr Chomicz Paweł Wprowadzenie do Neuromarketingu wykład 1-20.04.2021 Dr Anna Studzińska
Mgr Czajka-Szymona Izabella Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży Ćwiczenia 1-30.05.2021 Dr Małgorzata Foryś-Nogala
Prof. Dobrołowicz Witold Procesy poznawcze Ćwiczenia 1-20.04.2021 Prof. Mieczysław Plopa
Mgr Fic Piotr Zarządzanie organizacjami wykład 1-20.04.2021 Dr Anna Studzińska
Dr Foryś-Nogała Małgorzata Psychologia edukacyjno-wychowawcza wykład 1-30.05.2021 Dr Joanna Piekarska
Dr Gierus Jacek Podstawy pomocy psychologicznej Ćwiczenia 1-30.05.2021 Prof. Ryszard Kościelak
Prof. Gorbaniuk Oleg Psychologia ekonomiczna wykład 1-20.04.2021 Prof. Aleksandra Korwin-Szymanowska
Dr Jagodziński Andrzej Metody zarządzania projektami wykład 1-20.04.2021 Dr Giuseppe Leonardi
Dr Kiełkiewicz Krzysztof Cognitive behavioral therapy wykład 1-30.05.2021 Dr Jacek Gierus
Mgr Markiewicz Mariusz Dydaktyka szczegółowa: terapia psychologiczna dzieci i młodzieży Ćwiczenia 1-20.04.2021 Dr Ewa Stanisławiak
Mgr Mazurkiewicz-Gronowska Joanna Dydaktyka szczegółowa: doradztwo edukacyjno-zawodowe i mediacje Ćwiczenia 1-20.04.2021 Dr Ewa Stanisławiak
Mgr Pańczyk Maksymilian Emocje i motywacje Ćwiczenia 1-20.04.2021 Dr Anna Studzińska
Dr Piekarska Joanna Metody diagnozy psychologicznej (osobowość) wykład 1-20.04.2021 Prof. Ryszard Stachowski
Mgr Rawa-Siarkowska Olga Umiejętności menedżerskie Ćwiczenia 1-20.04.2021 Dr Ewa Stanisławiak
Dr Rawińska Marta Seksuologia sądowa i przestępstwa na tle seksualnym: orzecznictwo wykład 1-20.04.2021 Dr Giuseppe Leonardi
Prof. Ryziński Remigiusz History of psychological thought wykład 1-20.04.2021 Dr Małgorzata Foryś-Nogala
Dr hab. Skoczek Robert Emisja głosu Ćwiczenia 1-20.04.2021 Dr Giuseppe Leonardi
Prof. Stachowski Ryszard Historia myśli psychologicznej wykład 1-30.05.2021 Prof. Ryszard Kościelak
Dr Stanisławiak Ewa Stereotypy, uprzedzenia i ich konsekwencje społeczne Konwersatoria 1-30.05.2021 Prof. Ryszard Kościelak
Prof. Steuden Stanisława Rola biegłego psychologa w opiniowaniem sądowym Konwersatoria 1-30.05.2021 Prof. Aleksandra Korwin-Szymanowska
Dr Studzińska Anna Emocje i motywacje wykład 1-30.05.2021 Dr Joanna Piekarska
Dr Styła Rafał Psychoterapia Warsztaty 1-30.05.2021 Dr Jacek Gierus
Dr Szymona-Pałkowska Katarzyna Psychopatologia wykład 1-30.05.2021 Prof. Aleksandra Korwin-Szymanowska
Dr Tarłowski Andrzej Methodology of psychological research Ćwiczenia 1-30.05.2021 Prof. Ryszard Stachowski
Dr Wołońciej Mariusz Cross-cultural communication in business wykład 1-30.05.2021 Dr Giuseppe Leonardi
Mgr Wonatowska Patrycja Diagnostyka i psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksualnych Ćwiczenia 1-30.04.2021 Dr Małgorzata Foryś-Nogala
NAME OF THE LECTURE SUBJECT FORM OF CLASSES SCHEDULED CONSULTATION DATE HOSPITALER
Prof. dr hab.
Małgorzata Szwejkowska
Prawo karne wykłady 30.04.2021, godz. 10.00 prof. dr hab.
Kazimierz Strzyczkowski
Prof. dr hab.
Kazimierz Strzyczkowski
Międzynarodowe prawo gospodarcze wykłady 24.04.2021, godz. 8.30 prof. dr hab.
Małgorzata Szwejkowska
Prof. dr hab.
Stanisław Stadniczeńko
Klinika prawa wykłady 17.05.2021, godz. 15.45 prof. dr hab.
Kazimierz Strzyczkowski
Dr hab. Witold Góralski, prof. AEH Prawo Unii Europejskiej wykłady 28.04.2021, godz. 10.55 prof. dr hab.
Małgorzata Szwejkowska
Prof. dr. hab. Jacek Sobczak Prawo cywilne z umowami w administracji wykłady 19.05.2021, godz. 8.55 prof. dr. hab.
Kazimierz Strzyczkowski
Dr hab. Paweł Sitek, prof. AEH Prawo handlowe wykłady 25.04.2021, godz.10.40 prof. dr hab.
Małgorzata Szwejkowska
Dr hab. Jarosław Wyrembak, prof. AEH Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP wykłady 20.05.2021, godz. 9.40 prof. dr hab.
Małgorzata Szwejkowska
Dr hab. Dariusz Makiłła, prof. AEH Systemy ustrojowe państw współczesnych wykłady 9.05.2021, godz. 16.30 prof. dr hab.
Małgorzata Szwejkowska
Dr hab. Aleksy Goettel, prof. AEH Finanse publiczne i prawo finansowe wykłady 28.04.2021, godz. 8.30 prof. dr hab.
Małgorzata Szwejkowska
Dr hab.Kamil Frąckowiak Prawo karne II wykłady 8.05.2021, godz. 15.35 prof. dr. hab. Kazimierz Strzyczkowski
Dr hab. Dorota Karkowska Prawo ubezpieczeń społecznych wykłady 8.05.2021, godz. 12.40 prof. dr. hab.
Kazimierz Strzyczkowski
Dr Wojciech Maruchin Prawo podatkowe konwersatoria 28.04.2021, godz. 10.55 Dr hab. Aleksy Goettel, prof. AEH
Dr hab. Alina Miruć, prof. AEH Prawo administracyjne II wykłady 9.05.2021, godz. 11.45 prof. dr hab.
Małgorzata Szwejkowska
Dr Justyna Stadniczeńko Klinika prawa warsztaty 14.05.2021, godz. 9.50 prof. dr hab.
Małgorzata Szwejkowska
Dr Elżbieta Mreńca Nauka o legislacji konwersatoria 28.04.2021, godz. 9.50 dr Paweł Śmiałek
Dr Anna Pawlak Klinika prawa warsztaty 9.05.2021, godz. 9.40 prof. dr. hab.
Kazimierz Strzyczkowski
Dr Agnieszka Łukaszczuk Prawo urzędnicze wykłady 13.05.2021, godz. 13.55 dr Anna Pawlak
Dr Dawid Stadniczeńko Prawo dyplomatyczne i konsularne wykłady 18.05.2021, godz. 12.45 prof. dr hab.
Małgorzata Szwejkowska
Dr Teodor Bulenda Prawo karne II ćwiczenia 11.05.2021, godz. 8.55 dr Anna Pawlak
Dr Jerzy Szwejkowski NIK w strukturze organizacyjnej państwa konwersatoria 10.05.2021, godz. 13.55 dr Anna Pawlak
Dr Paweł Śmiałek Postępowanie sądowo – administracyjne ćwiczenia 29.04.2021, godz 10.55 dr Anna Pawlak
Dr Dariusz Kała Administracja publiczna wykłady 26.04.2021, godz. 9.50 dr Anna Pawlak
Mgr Kacper Milkowski Zagrożenie terroryzmem i bezpieczeństwo świata wykłady 11.05.2021, godz. 11.50 dr Anna Pawlak
Mgr Damian Michalski Prawo ochrony informacji i danych osobowych ćwiczenia 27.04.2021, godz. 13:55 dr Anna Pawlak

Syllabus

Administration
 • Administracja publiczna_prof.AEH. dr. hab. Piotr solarz [file]
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_
  Izabela Kwiecińska[file]
 • Finanse publiczne i prawo finansowe_niestacjonarne_prof. Aleksy Goettel_administracja[file]
 • Finanse publiczne i prawo finansowe_stacjonarne_prof. Aleksy Goettel_prawo_administracja_W[file]
 • Finanse publiczne i prawo finansowe_stacjonarny_prof. Aleksy Goettel_administracja[file]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch[file]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _niestacjonarny_dr Anna Makuch [file]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _niestacjonarny_dr Anna Makuch [file]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch [file]
 • Organizacja i techniki pracy biurowej_niestacjonarny_Elżbieta Mreńca [file]
 • Organizacja i techniki pracy biurowej_stacjonarny_Elżbieta Mreńca [file]
 • Prawo administracyjne(wykłady)_niestacjonarny_Alina Miruć_2020_2021 [file]
 • Prawo administracyjne_dr Dariusz Kała [file]
 • Prawo administracyjne_stacjonarny_Alina Miruć_2020_2021 [file]
 • Prawo cywilne w administracji_niestacjinarne_prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak [file]
 • Prawo cywilne w administracji_stacjonarne_prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak [file]
 • Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP_stacjonarne i niestacjonarne_Agnieszka Łukaszczuk [file]
 • Prawo podatkowe krajowe i międzynarodowe_niestacjonarny_prof. Aleksy Goettel_administracja [file]
 • Prawo podatkowe krajowe i międzynarodowe_stacjonarny_prof. Aleksy Goettel_administracja [file]
 • Prawo podatkowe krajowe i międzynarodowe_stacjonarny_prof. Aleksy Goettel_administracja [file]
 • Wstęp do prawoznawstwa_stacjonarne_niestacjonarne_prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko [file]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski [file]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski [file]
Finance and Accounting
 • Administarcja finansowa i kontrola sakrbowa_stacjonarne_dr Wojciech Maruchin[file]
 • Administracja finansowa i konftora skarbowa_dr Wojciech Maruchin[file]
 • Administracja finansowa i kontrola skarbowa_niestacjonarne_dr Wojciech Maruchin[file]
 • Administracja finansowa i kontrola skarbowa_niestacjonarny_dr Wojciech Maruchin[file]
 • Analiza finansowa przedsiebiorstwa_stacjonarny_prof. Maria Sierpińska[file]
 • Badanie sprawozdania finansowego_stacjonarny_Rosiek Ireneusz[file]
 • Badanie Sprawozdań Finansowych_stacjonarne_dr Ireneusz Rosiek[file]
 • Badanie sprawozdań_niestacjonarne_dr Ireneusz Rosiek[file]
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_Izabela Kwiecińska[file]
 • Ekonometria_prof. Tomasz Kuszewski[file]
 • Finanse międzynarodowe_niestacjonarny_Witold Małecki[file]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch[file]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _niestacjonarny_dr Anna Makuch[file]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_nistacjonarny_Anna Makuch[file]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_stacjonarne_Anna Makuch[file]
 • Metody ilościowe – statystyka_prof. Tomasz Kuszewski [file]
 • Metody ilościowe statystyka_prof. Tomasz Kuszewski [file]
 • Plan Finansowy i biznes plan_niestacjonarne_dr Justyna Góral[file]
 • Plan finansowy i biznes plan_niestacjonarny_Rafał Kusy[file]
 • Plan Finansowy i biznes plan_stacjnarne_dr Justyna Góral[file]
 • Plan finansowy i biznesplan_stacjonarne_dr Rafał Kusy[file]
 • Plan finansowy i biznesplan_stacjonarne_dr Rafał Kusy[file]
 • Plan Finasowy i Biznes Plan_stacjonarny_Rafał Kusy_2020_2021[file]
 • Podstawy rachunkowości_ niestacjonarny_dr Ireneusz Rosiek[file]
 • Podstawy Rachunkowości_niestacjonarne_dr Leszek Borowiec[file]
 • Podstawy Rachunkowości_stacjonarne_dr Leszek Borowiec[file]
 • Podstawy rachunkowości_stacjonarny_dr Ireneusz Rosiek[file]
 • Politika fiskalna_stacjonarny_Elżbieta Malinowska-Misiąg[file]
 • Polityka fiskalna_niestacjonarny_Elżbieta Malinowska-Misiąg[file]
 • Portfel inwestycyjny_niestacjonarne_dr hab. Paweł Felis[file]
 • Portfel inwestycyjny_niestacjonarne_dr hab. Paweł Felis[file]
 • Rachunkowość zarządcza_niestacjonarne_dr Leszek Borowiec[file]
 • Rachunkowość zarządcza_niestacjonarne_wykład_dr Leszek Borowiec[file]
 • Rachunkowość zarządcza_stacjonarne_dr Leszek Borowiec[file]
 • Rachunkowość zarządcza_stacjonarne_wykład_dr Leszek Borowiec[file]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_FiR_stacjonarny_Tomasz Szopiński[file]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_stacjonarne_Finanse i Rachunkowość_dr Tomasz Szopiński[file]
 • Standardy sprawozdawczości_stacjonarne_dr Ireneusz Rosiek[file]
 • Teoria i polityka kursu walutowego_stacjonarne_Witold Małecki[file]
 • Transakcje i inwestycje na giełdach towarowych_stacjonarne_prof. Włodzimierz Rembisz[file]
 • Ubezpieczenia_niestacjonarne_prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz[file]
 • Ubezpieczenia_stacjonarnne_prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz[file]
 • Wycena przedsiębiorstw_niestacjonarne_prof. Piotr Szczepankowski[file]
 • Wycena przedsiębiorstw_stacjonarne_prof. Szczepankowski[file]
 • Wycena przedsiębiorstwa niestacjonarne_mgr Tomasz Filipczuk[file]
 • Wycena przedsiębiorstwa_niestacjonarny_Tomasz Filipczuk[file]
 • Wycena przedsiębiorstwa_stacjonarny_Tomasz Filipczuk[file]
 • Zarządzanie organizacjami_stacjonarny_Barbara Sypniewska[file]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski[file]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski[file]
 • Zarządzanie ryzykiem _stacjonarne_dr Rafał Kusy[file]
 • Zarządzanie ryzykiem_niestacjonarne_dr Rafał Kusy[file]
Computer science
 • Algorytmy i złożoność(ćwiczenia)_stacjonarny_Feliks Kurp_2020_2021 [file]
 • Algorytmy i złożoność(wykład)_stacjonarny_Feliks Kurp_2020_2021  [file]
 • Architektura systemów komputerowych_niestacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [file]
 • Architektura systemów komputerowych_stacjonarny_Mikołaj Aleksiejuk_2020_2021  [file]
 • Architektura systemów komputerowych_stacjonarny_Mikołaj Aleksiejuk_2020_2021_ [file]
 • Architektura sytemów komputerowych_stacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [file]
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_Izabela Kwiecińska [file]
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych_niestacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [file]
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych_stacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [file]
 • Elektronika dla Informatyków_niestacjonarny_Jerzy Królikowski_2020_2021_ [file]
 • Elektronika dla Informatyków_stacjonarny_Jerzy Królikowski_2020_2021 [file]
 • Konspekt programowanie w technologii NET_niestacjonarne_mgr inż. Piotr Michalski [file]
 • Matematyka dyskretna(ćwiczenia)_niestacjonarny_Petro Guchek_2020_2021 [file]
 • Matematyka dyskretna(ćwiczenia)_stacjonarny_Petro Guchek_2020_2021 [file]
 • Matematyka dyskretna(wykłady)_niestacjonarny_Petro Guchek_2020_2021 [file]
 • Matematyka dyskretna(wykłady)_stacjonarny_Petro Guchek_2020_2021 [file]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch [file]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_niestacjonarny_dr Anna Makuch [file]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_nistacjonarny_Anna Makuch [file]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_stacjonarne_Anna Makuch[file]
 • Podstawy komunikacji społecznej _stacjonarne_dr Anna Studzińska [file]
 • Podstawy komunikacji społecznej_niestacjonarne_dr Anna Studzińska [file]
 • Podstawy komunikacji społecznej_niestacjonarny_Anna Studzińska_2020_2021 [file]
 • Podstawy Komunikacji Społecznej_stacjonarny_Anna Studzińska_2020_2021 [file]
 • Programowanie w technologii .NET_stacjonarny_Krzysztof Rychlicki-Kicior [file]
 • Programowanie w technologii.NET_niestacjonarne_mgr inż. Piotr Michalski [file]
 • Projektowanie systemów informatycznych_stacjonarny_Gabriela Miller_2020_2021 [file]
 • SQL serwer_niestacjonarne_mgr inż. Piotr Michalski [file]
 • SQL serwer_stacjonarne_mgr inż. Piotr Michalski [file]
 • Statystyczne Wspomaganie Decyzji_stacjonarny_niestacjonarny_Marek Cieciura_2020_2021 [file]
 • System Operacyjny_niestacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [file]
 • System Operacyjny_stacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [file]
 • System Operacyjny-Linux_niestacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [file]
 • System Operacyjny-Linux_stacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [file]
 • Systemy Operacyjne Windows_niestacjonarne_Andrzej Kokociński_2020_2021 [file]
 • Systemy Operacyjne Windows_niestacjonarny_Andrzej Kokociński_2020_2021 [file]
 • Systemy Operacyjne Windows_niestacjonarny_Andrzej Kokociński_2020_2021_ [file]
 • Systemy Operacyjne Windows_stacjonarny_Andrzej Kokociński_2020_2021 [file]
 • Systemy Operacyjne Windows_stacjonarny_Andrzej Kokociński_20202_2021 [file]
 • Systemy wbudowane_niestacjonarny_Krzysztof Murawski_2020_2021 [file]
 • Systemy wbudowane_stacjonarny_Krzysztof Murawski_2020_2021 [file]
 • Technologie Sieciowe(wykład)_stacjonarny_Mikołaj Aleksiejuk_2020_2021 [file]
 • Technologie sieciowe_niestacjonarny_Mikołaj Aleksiejuk_2020_2021 [file]
 • Technologie sieciowe_stacjonarny_Mikołaj Aleksiejuk_2020_2021 [file]
 • Technologie sieciowe_stacjonarny_Mikołaj Aleksiejuk_2020_2021_ [file]
 • Zaawansowane bazy danych_stacjonarne_mgr inż. Piotr Michalski [file]
 • Zaawansowane bazy danych_stacjonarny_mgr inż. Piotr Michalski [file]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski [file]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski [file]
Political science
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_Izabela Kwiecińska [file]
 • Integracja europejska_niestacjonarny_dr hab. prof. AE-H Tomasz Kownacki [file]
 • Integracja europejska_stacjonarne_dr hab. prof. AEH Tomasz Kownacki [file]
 • Integracja europejska_stacjonarne_dr hab. prof. AE-H Tomasz Kownacki [file]
 • Integracja europejska_stacjonarny_dr hab. prof. AE-H Tomasz Kownacki [file]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch [file]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_niestacjonarny_dr Anna Makuch [file]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_nistacjonarny_Anna Makuch [file]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_stacjonarne_Anna Makuch [file]
 • Metodyka przygotowania projektu europejskiego_stacjonarne_dr hab. prof. AE-H Tomasz Kownacki [file]
 • Międzynarodowe stosunki polityczne_niestacjonarny_Anna Makuch [file]
 • Międzynarodowe stosunki polityczne_stacjonarny_Anna Makuch [file]
 • Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP_niestacjonarne_dr Wojciech Plopa [file]
 • Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP_politologia_stacjonany i niestacjonarny+Agnieszka Łukaszczuk [file]
 • Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP_stacjonarny_dr Wojciech Plopa [file]
 • Samorząd i polityka lokalna_niestacjonarny_Małgorzata Niewiadomoska-Cudak_2020_2021 [file]
 • Samorząd i polityka lokalna_stacjonarny_Małgorzata Niewiadomoska-Cudak_2020_2021 [file]
 • SQL serwer_stacjonarne_mgr inż. Piotr Michalski [file]
 • Techniki public relations_niestacjonarny _dr inż. Agnieszka Werenowska [file]
 • Techniki public relations_stacjonarne_dr inż. Agnieszka Werenowska [file]
 • Teoria stosunków międzynarodowych_stacjonarny_Piotr Solarz [file]
 • Wstęp do prawoznawstwa_stacjonarne_niestacjonarne_prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko [file]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski [file]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski [file]
Law
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_Izabela Kwiecińska [file]
 • Finanse publiczne i prawo finansowe_niestacjonarne_prof. Aleksy Goettel_prawo [file]
 • Finanse publiczne i prawo finansowe_stacjonarne_prof. Aleksy Goettel_prawo [file]
 • Finanse publiczne i prawo finansowe_stacjonarne_prof. Aleksy Goettel_prawo_administracja_W [file]
 • Klinika prawa_stacjonarne_niestacjonarne_prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko [file]
 • Klinika Prawa_stacjonarny_dr Justyna Stadniczeńko [file]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch [file]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_niestacjonarny_dr Anna Makuch [file]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_nistacjonarny_Anna Makuch [file]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_stacjonarne_Anna Makuch [file]
 • Nauka o legislacji_niestacjonarny_Elżbieta Mreńca [file]
 • Nauka o legislacji_stacjonarny_Elżbieta Mreńca [file]
 • Prawo administracyjne(ćwiczenia)_stacjonarny_Alina Miruć_2020_2021 [file]
 • Prawo administracyjne(wykłady)_niestacjonarny_Alina Miruć_2020_2021_ [file]
 • Prawo administracyjne(wykłady)_stacjonarny_Alina Miruć_2020_2021 [file]
 • Prawo administracyjne_niestacjonarny_Alina Miruć_2020_2021 [file]
 • Prawo cywilne II (część rzeczowa)_stacjonarny i niestacjonarny_Justyna Stadniczeńko [file]
 • Prawo karne_niestacjonarne_dr hab. Kamil Frąckowiak [file]
 • Prawo karne_niestacjonarny_Kamil Frąckowiak [file]
 • Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP_stacjonarne i niestacjonarne_Agnieszka Łukaszczuk [file]
 • Prawo podatkowe krajów UE_niestacjonarne_prof. Aleksy Goettel_prawo [file]
 • Prawo podatkowe krajów UE_stacjonarne_prof. Aleksy Goettel_prawo [file]
 • Prawo podatkowe_niestacjonarne_Wojciech Maruchin [file]
 • Prawo podatkowe_stacjonarne_Wojciech Maruchin [file]
 • Wstęp do prawoznawstwa_stacjonarne_niestacjonarne_prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko [file]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski [file]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski [file]
Psychology
 • Analiza osobowości sprawców i ofiar na tle seksualnym_Dagmara Maria Borus [file]
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_Izabela Kwiecińska [file]
 • Biologiczne podstawy zachowania_niestacjonarne_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz [file]
 • Biologiczne podstawy zachowania_niestacjonarny_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz [file]
 • Biologiczne podstawy zachowania_stacjonarne_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz [file]
 • Biologiczne podstawy zachowania_stacjonarny_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz [file]
 • Diagnostyka i psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksualnych_dr Dagmara Maria Boruc [file]
 • Dydaktyka Ogólna_dr Maciej Słomczyński [file]
 • Dydaktyka szczegółowa. Programy psychoprofilaktyczne i psychoedukacja_niestacjonarny_Mariusz Markiewicz [file]
 • Dydaktyka szczegółowa. Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży_niestacjonarny_Mariusz Markiewicz [file]
 • Dylematy wychowawcze współczesnych rodziców. Teoria a praktyka_niestacjonarne_dr Ewa Stanisławiak [file]
 • Emisja głosu_niestacjonarne_prof. dr. phil. habil. Robert Skoczek [file]
 • Emocje i motywacje dzienne_dr Anna Studzińska [file]
 • Emocje i motywacje zaoczne_niestacjonarne_dr Anna Studzińska [file]
 • Emocje i motywacje_niestacjonarne_dr Anna Studzińska [file]
 • Emocje i motywacje_stacjonarne_dr Anna Studzińska [file]
 • Etos pracowniczy_niestacjonarne_dr Andrzej Jagodzinski [file]
 • Etos pracowniczy_niestacjonarny [file]
 • Etos pracowniczy_stacjonarne [file]
 • Etos pracowniczy_stacjonarny [file]
 • Etos pracowniczy_zaoczne [file]
 • Etos_pracowniczy_stacjonarne_Dr Andrzej Jagodzinski [file]
 • Ewaluacja pracowników_niestacjonarne_Anna Pawlak-Lawrenz [file]
 • Ewaluacja pracowników_niestacjonarne_dr Anna Pawlak-Lawrenz [file]
 • Ewaluacja pracowników_stacjonarne_Anna Pawlak-Lawrenz [file]
 • Ewaluacja pracowników_stacjonarne_dr Anna Pawlak-Lawrenz [file]
 • Historia myśli psychologicznej_niestacjonarny_prof. dr hab. Ryszard Stachowski [file]
 • Historia myśli psychologicznej_stacjonarne_prof. dr hab. Ryszard Stachowski [file]
 • Kliniczna diagnoza psychologiczna_niestacjonarne_mgr Katarzyna Awruk [file]
 • Logika_niestacjonarne_dr hab. Remigiusz Ryziński [file]
 • Logika_niestacjonarne_prof. zw. dr hab. Wojciech Słomski [file]
 • Logika_stacjonarne_prof. zw. dr hab. Wojciech Słomski [file]
 • Metodologia badań psychologicznych_niestacjonarny_prof. dr hab. Ryszard Stachowski [file]
 • Metodologia badań psychologicznych_stacjonarne_prof. dr hab. Ryszard Stachowski [file]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch [file]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_niestacjonarny_dr Anna Makuch [file]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_nistacjonarny_Anna Makuch [file]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_stacjonarne_Anna Makuch [file]
 • Metody diagnozy psychologiczne_niestacjonarne_dr Joanna Piekarska [file]
 • Metody zarządzania projektami_niestacjonarne_dr Andrzej Jagodziński [file]
 • Metody zarządzania projektami_stacjonarne_dr Andrzej Jagodziński [file]
 • Neuropsychologia_niestacjonarny [file]
 • Neuropsychologia_stacjonarny [file]
 • Neuropsychologia_stacjonarny_niestacjonarny [file]
 • Patologia społeczna i przestępczość_prof. Aleksandra Korwin-Szymanowska [file]
 • Podstawowe umiejętności i techniki psychoterapeutyczne_niestacjonarne_dr Małgorzata Artymiak [file]
 • Podstawowe umiejętności i techniki psychoterapeutyczne_stacjonarne_dr Małgorzata Artymiak [file]
 • Podstawy pomocy psychologicznej_niestacjonarne_dr n. zdr. Jacek Gierus [file]
 • Podstawy pomocy psychologicznej_stacjonarne_dr n. zd. Jacek Gierus [file]
 • Podstawy statystyki w psychologii_niestacjonarne_dr Giuseppe Leonardi [file]
 • Podstawy statystyki w psychologii_niestacjonarne_dr Giuseppe Leonardi [file]
 • Podstawy statystyki w psychologii_stacjonarne_dr Giuseppe Leonardi [file]
 • Podstawy statystyki w psychologii_stacjonarne_dr Giuseppe Leonardi [file]
 • Procesy poznawcze_niestacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [file]
 • Procesy poznawcze_niestacjonarny_dr Andrzej Tarłowski [file]
 • Procesy poznawcze_stacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [file]
 • Procesy poznawcze_stacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [file]
 • Proseminarium_niestacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [file]
 • Proseminarium_stacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [file]
 • Psychologia Edukacyjno-Wychowawcza_niestacjonarny_dr Małgorzata Foryś Nogala [file]
 • Psychologia Edukacyjno-Wychowawcza_stacjonarne_dr Małgorzata Foryś-Nogala [file]
 • Psychologia ekonomiczna_niestacjonarne_dr hab. Oleg Gorbaniuk [file]
 • Psychologia ekonomiczna_stacjonarne_dr hab. Oleg Gorbaniuk [file]
 • Psychologia pracy i organizacji_niestacjonarny_Barbara Sypniewska [file]
 • Psychologia pracy i organizacji_stacjonarny_Barbara Sypniewska [file]
 • Psychologia procesów poznawczych_niestacjonarne_prof. AEH dr hab. Witold Dobrołowicz [file]
 • Psychologia procesów poznawczych_niestacjonarne_prof. AEH, dr hab. Witold Dobrołowicz [file]
 • Psychologia procesów poznawczych_stacjonarne_prof. AEH, dr hab. Witold Dobrołowicz [file]
 • Psychologia procesów poznawczych_stacjonarny_prof. AEH dr hab. Witold Dobrołowicz [file]
 • Psychologia różnic indywidualnych_niestacjonarne_dr Joanna Piekarska [file]
 • Psychologia różnic indywidulanych_stacjonarne_dr Joanna Piekarska [file]
 • psychologia uzależnień_niestacjonarne_mgr Katarzyna Awruk [file]
 • Psychologia zdrowia_niestacjonarne_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz (2) [file]
 • Psychologia zdrowia_niestacjonarne_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz [file]
 • Psychologia zdrowia_niestacjonarny_stacjonarny_prof. AEH dr hab. Jarosław Bogaczewicz [file]
 • Psychologia zdrowia_stacjonarne_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz [file]
 • Psychoterapia_niestacjonarny_mgr Katarzyna Awruk [file]
 • Psychoterapia_stacjonarny_20h [file]
 • Psychoterapia_stacjonarny_30h [file]
 • Rola biegłego psychologa w opiniowaniu sądowym_niestacjonarny_Stanisława Steuden [file]
 • Rola biegłego psychologa w opiniowaniu sądowym_stacjonarny_Stanisława Steuden [file]
 • Seksuologia sądowa i przestępstwa na tle seksualnym – orzecznictwo_niestacjonarny_dr Marta Rawińska [file]
 • Seksuologia sądowa i przestępstwa na tle seksualnym – orzecznictwo_stacjonarny_dr Marta Rawińska [file]
 • Seminarium magisterskie_dr Andrzej Tarłowski [file]
 • Seminarium magisterskie_niestacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [file]
 • Seminarium magisterskie_stacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [file]
 • Stereotypy, uprzedzenia i ich konsekwencje społeczne. Ewa Stanisławiak. Konspekt zajęć. Studia stacjonarne [file]
 • STEREOTYPY, UPRZEDZENIA I ICH KONSEKWENCJE SPOŁECZNE_niestacjonarny_Ewa Stanisławiak [file]
 • Stereotypy, uprzedzenia i ich konsekwencje społeczne_nisetacjonarne_dr Ewa Stanisławiak [file]
 • STEREOTYPY, UPRZEDZENIA I ICH KONSEKWENCJE SPOŁECZNE_stacjonarny_Ewa Stanisławiak [file]
 • Stres traumatyczny – konsekwencje, terapia_stacjonarne_prof .dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska [file]
 • Stres traumatyczny – konsekwencje, terapia_zaoczne_prof .dr hab. Gabriela Chojnacka- Szawłowska [file]
 • Terapia psychologiczna_niestacjonarny_Mariusz Markiewicz [file]
 • Terapia psychologiczna_przygotowanie pedagogiczne_niestacjonarne_M.Markiewicz [file]
 • Umiejętności menadżerskie_niestacjonarne_mgr Olga Rawa-Siarkowska [file]
 • Umiejętności menadżerskie_stacjonarne_mgr Olga Rawa-Siarkowska [file]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski [file]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski  [file]
 • Zarządzanie_organizacjami_stacjonarne_dr Andrzej Jagodziński [file]
Management
 • Analiza finansowa przedsiebiorstwa_stacjonarny_prof. Maria Sierpińska[file]
 • Analiza finansowa_niestacjonarne_dr hab. Paweł Felis[file]
 • Analiza finansowa_niestacjonarne_dr hab. Paweł Felis[file]
 • Analiza finansowa_niestacjonarny_Paweł Felis[file]
 • Analiza finansowa_stacjonarne_dr hab. Paweł Felis[file]
 • Badania marketingowe_niestacjonarne_dr Robert Nowacki[file]
 • Badania marketingowe_stacjonarne_dr Janusz Filipczuk[file]
 • Badania marketingowe_stacjonarne_dr Robert Nowacki[file]
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_Izabela Kwiecińska[file]
 • Informatyczne systemy zarządzania przedsiębiorstwem_niestacjonarne_prof. AEH dr hab. Zenon Biniek [file]
 • KSZTAŁTOWANIE RELACJI PRACOWNICZYCH_niestacjonarny_Barbara Sypniewska [file]
 • Makroekonomia_niestacjonarne_dr Janusz Filipczuk [file]
 • Makroekonomia_niestacjonarny_Janusz Filipczuk [file]
 • Makroekonomia_stacjonarne_dr Janusz FIlipczuk [file]
 • Makroekonomia_stacjonarny_Janusz Filipczuk [file]
 • Marketing międzynarodowy_niestacjonarne_dr Robert Nowacki [file]
 • Marketing międzynarodowy_stacjonarne_dr Robert Nowacki [file]
 • Marketing międzynarowody_stacjonarny_dr Robert Nowacki [file]
 • Marketing na rynku przedsiębiorstw_dr Barbara Antczak [file]
 • Marketing w handlu i usługach_niestacjonarne_dr Barbara Antczak [file]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch [file]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_niestacjonarny_dr Anna Makuch [file]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_nistacjonarny_Anna Makuch [file]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_stacjonarne_Anna Makuch [file]
 • Metody Business Intelligence w Zarządzaniu_niestacjonarny_Krzysztof Rychlicki-Kicior [file]
 • Metody ilościowe – statystyka_prof. Tomasz Kuszewski [file]
 • Metody ilościowe statystyka_prof. Tomasz Kuszewski [file]
 • Nowoczesne zarządzanie oparte na kreowaniu wartości_2020_2021_ [file]
 • Nowoczesne zarządzanie oparte na kreowaniu wartości_stacjonarny_Jadwiga Ford_2020_2021 [file]
 • Organizacja metody pracy_niestacjonarne_dr Andrzej Jagodziński [file]
 • Organizacja metody pracy_stacjonarne_dr Andrzej Jagodziński [file]
 • Podstawy negocjacji i mediacji_dr Mariusz Głowacki [file]
 • Podstawy negocjacji i mediacji_stacjonanry_ćwiczenia_dr mariusz Głowacki [file]
 • Podstawy rachunkowości_ niestacjonarny_dr Ireneusz Rosiek [file]
 • Podstawy Rachunkowości_niestacjonarne_dr Leszek Borowiec [file]
 • Podstawy Rachunkowości_stacjonarne_dr Leszek Borowiec [file]
 • Podstawy rachunkowości_stacjonarny_dr Ireneusz Rosiek [file]
 • Program wspierania pracowników EAP [file]
 • Program wspierania pracowników EAP_niestacjonarne [file]
 • Pschologia reklamy_niestacjonarne_dr Robert Nowacki [file]
 • Pschylogia pracy organizacji_niestacjonarny_dr Andrzej Jagodziński [file]
 • Psychologia Perswazji i Propagandy _niestacjonarne_dr Ewa Stanisławiak [file]
 • Psychologia perswazji i propagandy_niestacjonarny_Ewa Stanisławiak [file]
 • Psychologia perswazji i propagandy_stacjonarne_dr Ewa Stanisławiak [file]
 • Psychologia perswazji i propagandy_stacjonarny_Ewa Stanisławiak [file]
 • Psychologia reklamy_niestacjonarne_dr Robert Nowacki [file]
 • Relacje pracownicze_niestacjonarne_dr hab. prof. AEH Jacek Woźniak [file]
 • Relacje pracownicze_stacjonarne_dr hab. prof. AEH Jacek Woźniak [file]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_Filia w Sochaczewie_dr Tomasz Szopiński [file]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_filia_niestacjonarny_Tomasz Szopiński  [file]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_stacjonarne_dr Tomasz Szopiński [file]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_stacjonarny_Tomasz Szopiński [file]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_wykład_stacjonarny_Tomasz Szopiński [file]
 • Strategia Zarządzania zmianą(ćwiczenia)_stacjonarny_Jadwiga Ford_2020_2021 [file]
 • Strateia Zarządzania Zmianą(wykłady)_stacjonarny_Jadwiga Ford_2020_2021 [file]
 • Systemy motywowania, wynagradzania i ocenienia pracowników_niestacjonarny_Barbara Sypniewska [file]
 • Systemy motywowania, wynagradzania i ocenienia pracowników_stacjonarny_Barbara Sypniewska [file]
 • Sztuka negocjacj_dr Mariusz Głowacki [file]
 • Sztuka negocjacji_wykład_dr Mariusz Głowacki [file]
 • W Marketing w handlu i usługach_stacjonarne_dr Barbara Antczak [file]
 • Wybrane Problemy Zarządzania Działalnością Spedycyjną_stacjonarne_dr Tomasz Szopiński [file]
 • Wybrane Problemy Zarządzania Działalnością Spedycyjną_stacjonarny_Tomasz Szopiński [file]
 • Zaawansowane metody zarządzania łańcuchem dostaw_stacjonarny_dr Tomasz Szopiński [file]
 • Zaawansowane metody zarządzania łańcuchem dostaw_stacjonarny_Tomasz Szopiński [file]
 • Zarządzania jakością_stacjonarny_prof. Stanisław Brzeziński [file]
 • Zarządzanie innowacjami_niestacjonarne_Monika Golonka [file]
 • Zarządzanie jakością_niestacjonarny_prof Stanisław Brzeziński [file]
 • Zarządzanie jakością_niestacjonarny_Stanisław Brzeziński [file]
 • Zarządzanie jakością_stacjonarny_Stanisław Brzeziński [file]
 • Zarządzanie kampanią informacyjną_stacjonarne_dr hab. Włodzimierz Chojnacki [file]
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw_stacjonarne_dr Tomasz Szopiński [file]
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw_stacjonarny_Tomasz Szopiński [file]
 • Zarządzanie organizacjami_niestacjonarny_prof. Stanisław Brzeziński [file]
 • Zarządzanie organizacjami_niestacjonarny_Stanisław Brzeziński [file]
 • Zarządzanie organizacjami_stacjonarny_Barbara Sypniewska [file]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski [file]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski [file]
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)_niestacjonarne_dr Tomasz Szopiński [file]
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)_stacjonarne_dr Tomasz Szopiński [file]
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)_stacjonarne_wyklad_dr Tomasz Szopiński [file]
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)_wyklad_niestacjonarne_dr Tomasz Szopiński [file]
 • Zarządzanie relacjami z klientami_niestacjonarne_dr Tomasz Szopiński [file]
 • Zarządzanie relacjami z klientami_stacjonarne_dr Tomasz Szopiński [file]
 • Zarządzanie strategiczne_niestacjonarny_Janusz Flipczuk [file]
 • Zarządzanie strategiczne_stacjonarny_Janusz Filipczuk [file]
 • Zarządzanie strategiczne_W_niestacjonarny_Janusz Filipczuk [file]
 • Zarządzanie strategiczne_W_stacjonarny_Janusz Filipczuk [file]
 • Zarządzanie zmianą_Natalia Wojciechowska [file]
 • Zarządzanie zmianą_stacjonarne_Natalia Wojciechowska [file]
 • Zarządzanie_strategiczne_dzienne_dr Janusz Filipczuk [file]
 • Zarządzanie_strategiczne_niestacjonarne_ćwiczenia_dr Janusz FIlipczuk [file]
 • Zarządzanie_strategiczne_niestacjonarne_dr Janusz Filipczuk [file]
 • Zarządzanie_strategiczne_stacjonarne_ćwiczenia_dr Janusz Filipczuk [file]